FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agnózia

agnózia (gr.)

- neznalos», nevedomos». Sokrates vzal agnóziu metodicky ako vęchodisko poznania.