FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Afekt

afekt afekt (FT)

- citový stav, ktorý sa vyznačuje krátkosťou trvania, veľkou intenznitou, búrlivým priebehom, fyziologickými zmenami organizmu, ako napr. zblednutie alebo zčervenanie, zrýchlený dych a pulz ...

Afekt je búrlivá reakcia organizmu na nejaký podnet; silný a relatívne krátkodobý emočný stav, ktorý je spätý s náhlou zmenou životných podmieno dôležitých pre subjekt a ktorý sprevádza výrazná pohybová aktivita a zmeny vo funkcii vnútorných orgánov. Afekt vzniká ako odpoveď na udalosť, ktorá sa už stala, a sústreďuje sa na jej ukončenie. Podstatou afektu je človekom prežívaný stav vnútorného konfliktu, ktorý vzniká v dôsledku protirecení medzi jeho pudmi, snahami, želaniami alebo na základe protirečení medzi požiadavkami, ktoré sa na človeka kladú (alebo ktoré si kladie sám na seba), a možnosťami splniť tieto požiadavky. Afekt vzniká v kritických podmienkach, ak subjekt nevie nájsť adekvátne východisko z nebezpečnej, často neočakávanej situácie. Afekt pôsobí ako dominanta a tlmí psychické procesy, ktoré s ním nie sú späté, vyvoláva istý stereotypný spôsob "havarijného" riešenia situácie (ustrnutie, únik, agresia) ( L1039;17 L222;9 L719;8)afekt>