FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Afázia

afázia

- porucha pojmového myslenia a s ním spojenej vnútornej reči, sppsoben poškodením určitých oblastí mozgovej kôry. Prejavuje sa poruchou schopnosti vyjadrovať sa rečou, písmom, prípadne inými znakmi (afázia expresívna) alebo poruchou schopnosti porozumieť význam vnímaných znakov, slov (afázia perceptivna). Pri motorickej afázii chorý nedokáže tvoriť normálne slová (agramatizmus) ( L326;15).