FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aeromechanika

aeromechanika

- náuka o pohybe plynov a pár.