FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adventizmus

adventizmus

- protestantský smer sektárskeho typu založený r. 1832 v USA W. Millerom Veria v blízky druhý príchod (adventus) Krista, svätia sobotu. U nás pôsobí Cirkev adventistov siedmeho dňa.

Adventisti hlásajú skorý druhý príchod Krista, koniec sveta vo vesmírno požiari a jeho znovuzrodenie bohom. Väčšina adventistov predpokladá, že duša človeka umiera a vzkriesi sa spoločne s telom.

Podľa adventizmu budú všetci ľudia vzkriesení ku koncu sveta v čase posledného súdu, aby spravodliví, t. j. adventisti, dosiahli večný život hriešnikov (neadventistov) čaká záhuba.

Kristus vykúpil svojou smrťou len hriechy ľudí žijúcich pred jeho prvým príchodom.

Adventizmus a jeho náboženská orientácia vznikli v tridsiatych rokoch 19. stor.

Najpočetnejším adventistickým prúdom sú adventisti siedmeho dňa.

Advetistická cirkev má centralistickú organizáciu. U nás adventisti vydávajú mesačník 'Znamení doby' ( L715;19 L429;75).