FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ad absurdum

ad absurdum (lat.)

- do nezmyselnosti. Napríklad doviesť niečo ad avsurdum znamená odhaliť logický rozpor, protizmyslenosnosť v tvrdení, v tvorení pojmov a pod. a tým ich vyvrátiť ( L645;31).