FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Absolútno (gramatika)

absolútno ( gramatika)

- niečo, čo chápeme bez akéhokoµvek vz»ahu alebo doplnku ( L719;7).