FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abraham ibn ezra

Abraham ibn Ezra (1089/92 - 1164/67)

- židovský filozof, autor komentárov týkajúcich sa autorstva Pentateuchu a Knihy Izaiášovej.

Ovplyvnil modernú biblickú kritiku - priamo naň nadviazal napr. B. Spinoza vp svojom Teologicko-politickom traktáte.

Podľa Abrahama ibn Ezru je úlohou človeka pozdvihnutie ľudskej duše z dosahu inteligencie a návrat k božskému počiatku, proces od sebapoznania k chápaniu stupňov sveta ako božieho diela.Abraham ibn Ezra>