FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abduktor

abduktor (lat.)

- od»ahujúci sval; od»ahovač; oapk: adduktor.