FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abdikova»

abdikova» (lat.)

- zrieknu» sa trónu, vlády; vzda» sa moci, funkcie, hodnosti.