FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Filozofia sociálna

filozofia sociálna (FVF)

angl. - social philosophy
nem. - Sozialphilosophie
rus. - socijaµnaja filosofija