FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Vedci

VEDCI (Odpoveď na otázku: Akých vedcov poznáte?)

ARABISTI
ASTRONÓMOVIA

BIOCHEMICI
BIOLÓGOVIA

EKONÓMI
ETNOGRAFI
ETNOLÓGOVIA

FILOLÓGOVIA
FOLKLORISTI
FYZICI

GENETICI
GEOGRAFI
GEOLÓGOVIA

HISTORICI

CHEMICI

JAPONISTI
JAZYKOVEDCI

KOMUNIKOLÓGOVIA

LEKÁRI
LOGICI

MATEMATICI

NOSITELIA NOBELOVEJ CENY

PALEONTOLÓGOVIA
PEDAGÓGOVIA
POLITOLÓGOVIA
PRÍRODOVEDCI
PSYCHIATRI
PSYCHOLÓGOVIA

SEMIOTICI
SEMISTI
SOCIOLÓGOVIA

TEORETICI

VEDCI LITERÁRNI
VEDCI SPOLOČENSKÍ

----------------
inteligencia
veda