FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Skladatelia hudobní talianski

SKLADATELIA HUDOBNÍ TALIANSKI

Battista, T.
Berio, L.

Gabrieli, A.
Gabrieli, G.

Monteverdi, C.
Morricone, E.

Nono, L.

Palestrina, G. P.

Verdi, G.
Vivaldi, A.