N á v o d

P O H Y B V T E X T E

Po obrazovke sa pohybujeme pomocou kurzorových klávesov

ÚÄÄÄ·
ł ş
ÔÍÍÍĽ
ÚÄÄÄ· ÚÄÄÄ· ÚÄÄÄ·
ł ş ł ş ł ş
ÔÍÍÍĽ ÔÍÍÍĽ ÔÍÍÍĽ
ÚÄÄÄÄÄÄ· Na obrazovke sú vysvietené niektoré slová alebo skratky, ł ş napríklad skratka FIL v pravom hornom rohu obrazovky. Keď kur- ÚÄÄÄÄŮ ş zor parkuje na vysvietenom slove, možno stlačiť kláves Enter: ł Enter Ů ş
ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ Po stlačení klávesu Enter sa objaví text alebo obrázok, na ktorý odkazuje vysvietené slovo. Teraz kurzor parkuje na reťazci FIL; ak stlačíte Enter, vrátite sa späť do vstupného menu.
ÚÄÄÄ·
Ak stlačíte kurzorový kláves ł ş, obrazovka sa posunie po texte smerom dole. ÔÍÍÍĽ

O funkčných klávesoch a pohybe kurzorom po obrazovke informuje 'Pomoc' po stlačení funkčného klávesu F1, ako na to upozorňuje nápovedný spodný riadok obrazovky. Podrobný návod podáva Príručka používateľa FILITU.

Návrat na miesto, z ktorého sme sa dostali na aktuálne čiže práve čítané miesto, možno uskutočniť pomocou klávesu Esc.

Ak sme sa viackrát vnorili do textu FILITU a už sa nechceme postupne, krok za krokom vracať späť pomocou klávesu Esc, ale želáme si priamy a okamžitý návrat na úplný začiatok FILITU čiže do jeho vstupného menu, stlačíme kombináciu klávesov Shift-F4.

V Y H Ľ A D A N I E H E S L A

ÚÄÄÄÄż
ł 1. ł Vo vstupnom menu FILITU sa nastavíme na písmeno, ktorým začína ŔÄÄÄÄŮ hľadané heslo a stlačíme kláves Enter; to spôsobí, že na obrazovke sa objaví register obsahových hesiel začínajúch príslušným začiatočným písmenom. Ak napríklad hľadáme heslo Platon, nastavíme sa na písmeno P a stlačíme Enter, načo sa na obrazovke objaví register obsahových hesiel začínajúcich písmenom P.

ÚÄÄÄÄż
ł 2. ł V registri obsahových hesiel sa pomocou kurzorového klávesu nasta- ŔÄÄÄÄŮ víme na hľadané heslo a stlačíme Enter, na obrazovke sa objavi obsah kapitoly s textom hladaného hesla. Ak sa v registri nastavíme napríklad na heslo Platon a stlačíme Enter, objaví sa na obrazovke kapitola obsahujúca údaje o Platonovi.

V registri obsahových hesiel môžeme využívať aj funkčný kláves F7 - po jeho stlačení sa objaví okno, do ktorého vpíšeme hľadané heslo a stlačíme Enter.

ÚÄÄÄÄż
ł 3. ł Ak sa hľadané heslo nevyskytuje v registri obsahových hesiel, ktorý ŔÄÄÄÄŮ zahrnuje iba základné heslá, stlačíme kláves F3, čím sa na obrazovke objaví okno s kompletným zoznam hesiel začínajúcich daným pismenom a v ňom si pomocou kurzorového klávesu vyhľadáme požadované heslo.

ÚÄÄÄÄż
ł 4. ł Návrat do vstupného menu FILITU, odkiaľ je prístup ku všetkým ŔÄÄÄÄŮ heslám, môžeme kedykoľvek uskutočniť stlačením kombinácie klávesov Shift - F4 alebo nastavením sa na reťazec FIL v pravom hornom rohu kapitoly a stlačením klávesu Enter.

Ak sa do vstupného menu FILITU mienime vracať krok za krokom tou istou cestou, ako sme postupovali pri vyhľadávani hesla, stláčame kláves Esc. Systém si pamätá dvadsať krokov dozadu.

Podrobný návod obsahuje

Príručka používateľa FILITU


Úvodná kapitola
Zoznam kapitol