FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Pedagogická encyklopédia slovenska (1984/85) l1143

Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1.-2. zv. Bratislava, Veda 1984-1985. L1143

- encyklopédia zahrnujúca poznatky o výchove na Slovensku od najstaršich čias po súčasnosť. Bola určená učiteľom, vychovávateľom, kultúrno-osvetovým pracovníkom a ďalším pracovníkom, ktorí sa prakticky profesionálne a každodenne zaoberajú vychovou alebo sa na učiteľské, vychovné povolanie pripravujú ( L188;9).