FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Nová zmluva - obsah

Nová zmluva - obsah

a) Historické knihy Novej zmluvy:

Evanjelium podľa Matúša . . . . . . . . . . Mt
Evanjelium podla Marka . . . . . . . . . . . Mk
Evanjelium podľa Lukáša . . . . . . . . . . L
Evanjelium podľa Jána . . . . . . . . . . . J
Skutky apoštolov . . . . . . . . . . . . . . Sk

b) Vyučujúce knihy Novej zmluvy:

List apoštola Pavla Rímskym . . . . . . . . R
Prvý list apoštola Pavla Korintským . . . . 1K
Druhý list apoštola Pavla Korintským . . . . 2K
List apoštola Pavla Galatským . . . . . . . G
List apoštola Pavla Efezským . . . . . . . . Ef
List apoštola Pavla Kolosenským . . . . . . Kol
Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým . . . 1Tes
Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým . . . 2Tes
Prvý list apoštola Pavla Timoteovi . . . . . 1Tim
Druhý list apoštola Pavla Timoteovi . . . . 2Tim
List apoštola Pavla Titovi . . . . . . . . . Tit
List apoštola Pavla Filemonovi . . . . . . . Filem
List Židom . . . . . . . . . . . . . . . . . Žid
List Jakuba . . . . . . . . . . . . . . . . Jk
Prvý list apoštola Petra . . . . . . . . . . 1Pt
Druhý list apoštola Petra . . . . . . . . . 2Pt
Prvý list Jánov . . . . . . . . . . . . . . 1J
Druhý list Jánov . . . . . . . . . . . . . . 2J
Tretí list Jánov . . . . . . . . . . . . . . 3J
List Júdov . . . . . . . . . . . . . . . . . Jud

c) Prorocká kniha Novej zmluvy:

Zjavenie Jána . . . . . . . . . . . . . . . Zjav