FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Garfinkel, h.: studies in ethnometodology (1967) l1276

Garfinkel, H.: Studies in Ethnometodology. Englewood Clifffs, 1967. L1276

- Etnometodolgociké štúdie - priekopnícke dielo etnometodológie zamerané proti Durkheimovi.

Sociálny proces je plodom permanentnej aktivity členov spoločnosti. Umožňujú to skúsenosti, postupy a pravidlá správania, ktoré jedinci ovládajú a na ktorých znalosť sociológ nemá monopol. Pozornosť musí sociológ zamerať na konanie v každodennom živote, v ktorom možno odhaliť metody jedincov pri rozhodovaní, komunikácii, uvažovaní atď. Etnometodologia tak vedie k analýze jazyka. Pokiaľ význam slov a výrazov je produktom spoločného vedenia prenášaného v rámci spoločnosti, potiaľ je prístupný len v lokálnom jazykovom kontexte.