FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Euklides: stoicheia (300 pr. n. l.)) l168

Euklides: Stoicheia (gr.; lat. Elementa; Základy (t. j. matematiky alebo geo- metrie). L168

Vydania: Benátky 1482 (lat.)
Bazilej 1533 (gr., s Proklovým komentárom)

Príručka a učebnica matematiky (predovšetkým geometrie) v období klasickej antiky, v arabskom a latinskom stredoveku. O Euklidove Základy opierali vzdelanie ešte hlboko do novoveku všetky národy, ktoré boli priamo alebo nepriamo ovplyvnené gréckou kultúrou. V Euklidových Základoch je axiomatickou metódou systematicky vyložená staroveká geometria a teória čísel. Euklides vyslovil významný postulát (piaty) o rovnobežkách, ktorý je logicky ekvivalentný tvrdeniu: v rovine možno bodom ležiacim mimo priamky viesť iba jednu priamku, ktorá danú priamku neporetína. Geometria založená na tomto postuláte dostala nazov euklidovská.