FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Avicebron: fons vitae (11. st.) l192

Avicebron: Liber fontis vitae, de prima parte sapientiae id est scientia de materia et forma universali. L192

(lat. Prameň života, o prvej časti múdrosti, čiže vede o univerzálnej matérii a forme)

Dielo vzniklo v 2. pol. 11. st. (pred rokom 1070).

Je to ontologické dielo, ktorého arabský originál sa stratil a ktoré sa zachovalo v latinskom preklade J. Hispana a D. Gundissalina.