FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Apokalypsa

Apokalypsa (=Zjav)

- gr. apokalypsis = odhalenie, zjavenie - novozmluvný kanonický spis, Zjavenie Jána. Úzko nadväzuje na prorocké knihy Starej zmluvy (najmä na knihy Ezechiela, Zachariáša a Daniela) a na židovskú apokalyptickú literatúru ( apokalyptika) ( L50;17).