FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Anonymus: gesta hungarorum (ok. 1200) l841

Anonymus: Gesta Hungarorum (okolo 1200). L841 = Anonymova kronika

Opis dejín Maďarov od pravlasti v Skýtsku až po knieža Gejzu a založenie uhorského štátu, so silnou aktualizáciou významu oligarchie. Anonymova kronika zakladá stredovekú, latinsky písanú uhorskú historiografiu ( L270;47).