FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

18. Stor. pr. n. l.


19. stor. pr. n. l. 17. stor. pr. n. l.

asi 1800-1500 pred n. l.
- okolo roku 1800 pred n. l. vznikla únětická kultúra, z ktorej neskôr vzišli Italikovia, Veneti, Ilýri a Kelti. Staršia doba bronzová v strednej Európe; vysoká civilizačná úroveň únětickej kultúry (podľa Únětíc pri Prahe)

asi 1792-1750 pred n. l.
- vláda Chamumurapiho, zakladateľa starobabylonskej ríše; centralizovaný celok s hlavným mestom Babylonom; zdokonalenie správy, starostlivosť o zavodňovacie systémy; vydanie zákoníka, ktorý nadväzoval na staršie sumerské vzory; doklad triedne diferencovanej spoločnosti v Mezopotámii

asi 1786-1580 pred n. l.
- 2. prechodné obdobie v Egypte; kmeň Hyksósov z oblasti Sýrie do Egypta zvíťazil vďaka prevahe vo vojnovej technike; Hyksósovia používali vojnové vozy ťahané koňmi, bronzové sekery a meče; zachovanie kultúrnej kontinuity a asimilácia

----------------------
18. stor. pr. n. l.>