Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Zuzana Haladová
 
   | fullname = Mgr. Zuzana Haladová
 
   | caption  = Zuzana Haladová
 
   | caption  = Zuzana Haladová
   | image    =  
+
   | image    = Haladova.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doctoral student
 
   | position = doctoral student

Revision as of 10:59, 21 September 2010

Zuzana Haladová

Zuzana Haladová
Meno: Mgr. Zuzana Haladová
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: Mgr. Zuzana Haladová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie