Line 17: Line 17:
  
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:ZPGSO/en Základy Počítačovej  grafiky a Spracovania obrazu]
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:ZPGSO/en Základy Počítačovej  grafiky a Spracovania obrazu]
  
 
Letný semester
 
Letný semester

Latest revision as of 11:37, 14 October 2021

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Témy bakalárok a diplomoviek z počítačového videnia

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [1]