Line 4: Line 4:
 
   | image    = Haladova.jpg
 
   | image    = Haladova.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doctoral student
+
   | position = odborný asistent
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = m153
 
   | room    = m153

Revision as of 13:59, 31 March 2016

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Letný semester

  • Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [1]
  • Počítačové videnie II [2]

Zimný semester

  • Proseminar link: [3]

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [4]