Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Computer Vision 1|Computer Vision (1)]] exercises
+
* [[Počítačové_videnie_1|Computer Vision (1)]] exercises
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
  

Revision as of 16:02, 25 September 2012

Zuzana Haladová

Zuzana Haladová
Meno: Mgr. Zuzana Haladová
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: Mgr. Zuzana Haladová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie