Line 8: Line 8:
 
   | room    = m153
 
   | room    = m153
 
   | email    = haladova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = haladova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://members.chello.sk/halada-j homepage]
+
   | web      = [http://www.sccg.sk/~haladova homepage]
 
   | info    =  
 
   | info    =  
  

Revision as of 19:58, 4 October 2010

Zuzana Haladová

Zuzana Haladová
Meno: Mgr. Zuzana Haladová
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: Mgr. Zuzana Haladová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie