m (Kluka premiestnil stránku Zuzana Haladova/sk na Zuzana Berger Haladova/sk: Zmena mena)
Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | image    = Haladova.jpg
 
   | image    = Haladova.jpg
   | section  =  
+
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | position = odborný asistent
 
   | position = odborný asistent
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  

Revision as of 23:50, 22 September 2017

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Zimný semester


Letný semester

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [1]