Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]] exercises|cvičenia
+
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]] cvičenia
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 10:24, 11 September 2014

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie