Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = Mgr. Zuzana Berger Haladová
+
   | fullname = RNDr. Zuzana Berger Haladová
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | image    = Haladova.jpg
 
   | image    = Haladova.jpg

Revision as of 13:12, 14 August 2014

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie