Zdenka Slobodová

Meno: Zdenka Slobodová
sekretariát
Telefón: (+421 2 602 95) 424
+421 2 654 22 263
Fax: +421 2 654 22 263
Email: slobodova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i24b
Adresa: Zdenka Slobodová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Revision as of 12:55, 1 April 2010 by Petrovic (Talk | contribs)