Xenia Daniela Poslon

Xenia Daniela Poslon – fotografia
Meno: Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.
odborná asistentka
Email: xenia.poslon@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 33ab
Adresa: Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://uvsk.sav.sk/o-nas/ludia/?user_no=11408

Výučba

  • Empirical Research Methodology
  • Social Cognition
  • Semester Project

Výskum

Vybrané Publikácie

Revision as of 14:48, 21 April 2023 by Poslon (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)