(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Úlohou bakalarskej práce je naštudovať platformu pre volunteer computing (napr. BOINC) a v nej implementovať distribuovaný výpočet stabilných modelov logického programu. To, ako výpočet distribuovať sa dozviete.

Revision as of 08:45, 24 October 2011 by Simko (Talk | contribs) (Created page with "<small>(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)</small> Úlohou bakalarskej práce je naštudovať platformu pre volu…")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)