Vladimir Boža

Vladimir Boža – fotografia
Meno: Vladimír Boža
odborný assistent
Email: boza@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M-25
Adresa: Vladimír Boža
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava


Výučba

Výskum

  • pattern matching
  • bioinformatics

Publikácie

Revision as of 15:44, 19 August 2020 by Boza (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)