(New page: == Vizuálne programovanie dátovej analýzy == <small>(Zadanie diplomovej práce, naspäť na zoznam diplomových prác)</small> [[Matej Novotny|Matej Novo...)
 
Line 7: Line 7:
 
Vizuálne programovanie umožňuje vytvárať skripty alebo postupnosti príkazov pomocou interaktívneho skladania a prepájania grafických objektov predstavujúcich elementárne operácie, filtre, transformácie. Cieľom práce je vytvoriť nástroj na vizuálne programovanie pre účely interaktívnej analýzy viacrozmerných dát. Predmetom práce nie je výskum analytických metód ani zložitá implementácia analytických algoritmov. Dôraz je kladený na vzájomne prepájanie jednotlivých krokov analýzy, vytváranie postupností krokov, rozvetvovanie postupností a iné.  
 
Vizuálne programovanie umožňuje vytvárať skripty alebo postupnosti príkazov pomocou interaktívneho skladania a prepájania grafických objektov predstavujúcich elementárne operácie, filtre, transformácie. Cieľom práce je vytvoriť nástroj na vizuálne programovanie pre účely interaktívnej analýzy viacrozmerných dát. Predmetom práce nie je výskum analytických metód ani zložitá implementácia analytických algoritmov. Dôraz je kladený na vzájomne prepájanie jednotlivých krokov analýzy, vytváranie postupností krokov, rozvetvovanie postupností a iné.  
  
'''References:''' -
+
'''Literatúra:''' -
  
'''Technologies:'''
+
'''Technológie:'''
 
# C++/Delphi/Java, OpenGL
 
# C++/Delphi/Java, OpenGL
  
'''Requirements:''' -
+
'''Požiadavky:'''
 +
# Doporučený predmet: [[Information Visualisation|Information Visualization]]

Revision as of 21:14, 6 October 2008

Vizuálne programovanie dátovej analýzy

(Zadanie diplomovej práce, naspäť na zoznam diplomových prác)

Matej Novotný

Vizuálne programovanie umožňuje vytvárať skripty alebo postupnosti príkazov pomocou interaktívneho skladania a prepájania grafických objektov predstavujúcich elementárne operácie, filtre, transformácie. Cieľom práce je vytvoriť nástroj na vizuálne programovanie pre účely interaktívnej analýzy viacrozmerných dát. Predmetom práce nie je výskum analytických metód ani zložitá implementácia analytických algoritmov. Dôraz je kladený na vzájomne prepájanie jednotlivých krokov analýzy, vytváranie postupností krokov, rozvetvovanie postupností a iné.

Literatúra: -

Technológie:

  1. C++/Delphi/Java, OpenGL

Požiadavky:

  1. Doporučený predmet: Information Visualization