Visual programming of data analysis

(master thesis topic, back to master thesis topics)

Matej Novotný

Vizuálne programovanie umožňuje vytvárať skripty alebo postupnosti príkazov pomocou interaktívneho skladania a prepájania grafických objektov predstavujúcich elementárne operácie, filtre, transformácie. Cieľom práce je vytvoriť nástroj na vizuálne programovanie pre účely interaktívnej analýzy viacrozmerných dát. Predmetom práce nie je výskum analytických metód ani zložitá implementácia analytických algoritmov. Dôraz je kladený na vzájomne prepájanie jednotlivých krokov analýzy, vytváranie postupností krokov, rozvetvovanie postupností a iné.

References: -

Technologies:

  1. C++/Delphi/Java, OpenGL

Requirements:

  1. Doporučený predmet: Information Visualization
  2. Schopnosť samostatného štúdia odbornej literatúry v angličtine
  3. Základná znalosť počitačovej grafiky
  4. Záujem o matematiku, algoritmy, štatistiku výhodou.
Revision as of 21:24, 6 October 2008 by Novotny (Talk | contribs) (New page: == Visual programming of data analysis == <small>(master thesis topic, back to master thesis topics)</small> Matej Novotný Vizuálne pro...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)