Viktor Kocur

Viktor Kocur
Meno: Ing. Viktor Kocur
doktorand
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: viktor.kocur@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-4
Adresa: Ing. Viktor Kocur
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

Revision as of 23:58, 25 September 2018 by Kocur (Talk | contribs)