Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Ing. Viktor Kocur
 
   | fullname = Ing. Viktor Kocur
 
   | caption  = Viktor Kocur
 
   | caption  = Viktor Kocur
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
+
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | image    = kocur.jpg
 
   | image    = kocur.jpg

Revision as of 18:37, 21 November 2018

Viktor Kocur

Viktor Kocur
Meno: Ing. Viktor Kocur
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: viktor.kocur@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-4
Adresa: Ing. Viktor Kocur
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie