(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Počítačové videnie]
+
Zimný semester
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pokrocile_spracovanie_obrazu/sk Pokročilé spracovanie obrazu]
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:PNNPPV/sk Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie]
 +
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:NSPV/sk Neurónové siete pre počítačové videnie]
 +
Letný semester
 +
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk Rozpoznávanie obrazcov]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* [http://sccg.sk/~kocur/index.php pozri homepage]
 
* [http://sccg.sk/~kocur/index.php pozri homepage]

Latest revision as of 23:38, 21 September 2021

Viktor Kocur

Viktor Kocur
Meno: Ing. Viktor Kocur
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: viktor.kocur@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-4
Adresa: Ing. Viktor Kocur
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

Publikácie