Viktor Kocur

Viktor Kocur
Meno: Ing. Viktor Kocur, PhD.
odborný asistent
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: viktor.kocur@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-4
Adresa: Ing. Viktor Kocur, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Publikácie

(Presmerované z Viktor Kocur)