Univerzálna algebra pre informatikov 2-AIN-146

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Univerzálna algebra pre informatikov (2-AIN-146)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-146 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Pavol Vančo
E-mail: vanco@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~vanco/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s partiami univerzálnej algebry, dôležitými pre informatiku

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 08:04, 2 September 2008 by Vanco (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)