Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 442
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 442
 
   | room    = I-5
 
   | room    = I-5
   | email    = umud.novruzov{{@}}uniba.sk
+
   | email    = novruzov1{{@}}uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =  
 
   | info    =  

Latest revision as of 23:15, 5 December 2019

Umud Novruzov

Umud Novruzov
Meno: Mgr.Mgr. Umud Novruzov
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 442
Email: novruzov1@uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr.Mgr. Umud Novruzov
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

  • Oblasť špecializácie
  • Seminár pracoviska
  • Pedagogická činnosť

Letný semester:

  • Štúdium literatúry
  • Téoria a Metodologia Informatiky
  • Seminár pracoviska

Výskum

  • Manipulácia a editácia svetelných polí pre displeje schopné zobrazovať svetelné polia

Publikácie

  • Aplimat 2020