Line 285: Line 285:
 
   | popis = Navrhnite a implementujte neurálny model umožňujúci kvázi prirodzene uchopovať objekty v prostredí robotického simulátora iCub (v Linuxe) s využitím vizuálnej spätnej väzby. Modul implementujte v jazyku C/C++ a otestujte ho na rôznych pevných objektoch uchopiteľných jednou rukou.
 
   | popis = Navrhnite a implementujte neurálny model umožňujúci kvázi prirodzene uchopovať objekty v prostredí robotického simulátora iCub (v Linuxe) s využitím vizuálnej spätnej väzby. Modul implementujte v jazyku C/C++ a otestujte ho na rôznych pevných objektoch uchopiteľných jednou rukou.
 
   | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, absolvovaný predmet Neurónové siete, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
 
   | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, absolvovaný predmet Neurónové siete, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
 +
}}
 +
 +
{{Tema
 +
  | tema = Kvantitatívne meranie kauzality v simulovaných distribuovaných systémoch
 +
  | popis = Naštudujte si literatúru z oblasti formálnych neurovedne orientovaných prístupov k meraniu zložitosti a kauzálnych vzťahov v distribuovaných systémoch (napr. mozgu). Zamerajte sa na koncept Grangerovej kazuality a experimentálne analyzujte jej vyhodnocovanie v prípade vybraných simulovaných systmémov.
 +
  | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, záujem o danú problematiku, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
 
}}
 
}}
  

Revision as of 12:44, 4 October 2010

Na tejto stránke je zoznam aktuálnych tém diplomových prác zoradených podľa zamerania a školiteľov.

Počítačová grafika a videnie

Silvester Czanner

Téma: Virtual Eyes
Popis: The project proposed involves design and construction of "virtual eyes". There are several goals in this project. The first goal is to capture a real world scene with several cameras from different angles and stitch the collected video streams into one stream represented by panoramatic image. Second goal is to project this panoramatic image on a special projection wall to create the basis for a virtual environment. All that actions must be done very continuously in real-time. This sub-system will be used as a part of an immersive Virtual conferencing system.
Literatura:

P. Kauff and O. Schreer,“Immersive Videoconferencing”, published in O. Schreer, P. Kauff and T. Sikora, (Editors): 3D Videocommunication, John Wiley & Sons, Chichester, UK, July 2005.

Požiadavky: Must be able to program in C/C++.
Odporúčania na predmety: Computer Graphics, Virtual Reality.
Téma: Virtual Microscope
Popis: The project proposed involves the design of a graphics/robotics user-interface to support communication between PC and a haptic device. Haptic device will be based on a simplification of a micromanipulation system. It will contain several joysticks to control positions of two pipettes. Signal from joysticks must be transformed into recognizable input for a PC user interface. This sub-system will be use as a part of a Virtual microscope system.
Literatura:

Ref: Hui Chen, Hanqiu Sun, Xiaogang Jin, Interactive soft-touch dynamic deformations (p 153-163), Computer Animation and Virtual Worlds, Volume 18 Issue 3 , July 2007

Požiadavky: Must be able to program in C/C++.
Odporúčania na predmety: Computer Graphics, Virtual Reality.
Téma: Ice surface modeling and visualization
Popis: The project proposed involves mathematical modeling, rendering and visualization of an ice surface used for skating. The properties of the ice will be measured/captured during different light conditions and with several qualities of the ice (before and after an ice-hockey game). To design a mathematical model a data from HDRI camera (Spheron 3D) will be used. The results from this project will be used as a part of the Coventry SkyDome virtual model.
Požiadavky: Must be able to program in C/C++.
Odporúčania na predmety: Computer Graphics, Virtual Reality, HDR Imaging.

Roman Ďurikovič

Problémy spadajúce do okruhu povodní:

Téma: Physical based animation of flowing objects.
Popis: Toto je podporný modul pre náš dynamický systém simulácie vody. Medzi objektami plávajúcimi na vode môže dôjsť ku kolízii, tak isto môže dôjsť ku koliízii objektu s prekážkou. Vstupom budú parametre zo simulátoru v presne definovanom formáte a výstupom bude nová pozícia objektov a ďalšie parametre spôsobené kolíziou s vodou.
Téma: Simulation and visualization of soap bubble dynamics.
Popis: Here you will do quantitative and qualitative extensions of existing software. The bubble dynamic is simulated by a particle system. Bubble destruction and animation of large foam should be done. We should be able to simulate bubbles in the smoke or gas fluid controlled by parameters.

Problems related to EU project:

Téma: Sparkling effects simulation in metallic paint including visualization.
Popis: The motivation here is to develop the industry standard of a paint model. Some research was done on this topic. We will try to improve the Ershov 2001 paper. We can not see very bright sparkles using his (Intergra) software. First step is re-implementation of Ershov sparkle model and then improve it to make sparkles more realistic. Good sparkling effect was produced in case of Japanese lacquer by Durikovic SCCG2003 but that method can not be used for non-planar surfaces.
Téma: Multi-texturing approach for paint appearance simulation on virtual vehicles.
Popis: This theme similar to theme 3 is part of the EU project. This is not a new approach; similar approach was used for rendering complex reflections on urushi EG2003. This is a fake approach often applicable in games.
Téma: Real-time rendering of BRDF with hemispherical representation.
Popis: Use the hemispherical representation of BRDF (compression). First step will be to make the rendering of Lambertian surfaces (diffuse surfaces), using hemisphere basis functions. In second step we need to extend to FULL BRDF, this will be yours new contribution. Hemispherical compression is more natural for BRDF and it is also a hot topic. Your implementation can be done on CPU or GPU.
Téma: Survey of BTDF methods and BTDF representations, management and BTDF -> BRDF conversion.
Popis: Huge data sets, larger than in volume rendering! You will summarize the known methods on a web site for "pain coating" projects. New contribution could be the level of texture detail during BTDF->BRDF conversion.
Téma: Prehlad analytickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
Téma: Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
Téma: Tvorba HDR textúr z fotografii skutočných nameraných automobilových lakov.
Téma: Vizualizácia vodných plôch v reálnom teréne a v reálnom čase.
Téma: Simulácia záplav pomocou výpočtu povrchu vody (shallow model).
Téma: Simulácia a vizualizácia šplechov pri vodnych tokoch.
Téma: Simulácia erózie pôdy vodným tokom.
Téma: Prehľad a implementácia nových modelov adaptívnych hadov a ich topológií. (toto je téma zo spracovania obrazov, najviac ISI citovaný článok na katedre KAI.)

Témy projektu VIPER:

Téma: Projekcie obsahu WWW stánok do audio priestoru v mobilných zariadeniach, PocketPc.
Téma: Adaptácia audio a video kodeky pre PocketPc.
Téma: podľa dohody - pozri projekty na stránke

http://www.sccg.sk/~durikovic

Popis: (Vezmem maximálne 5 študenov tento rok!). Pozrite si aj moje témy bakalárskych prác, tiež ich možete použiť ako diplomové témy.

Ján Lacko

Ľubomír Lúčan

Téma: Úvod do metód spracovania videa v súčasnom multimediálnom prostredí. (obsadené)

Michal Nociar

Téma: Platform independent generic implementation of triangulations.
Popis: Cieľom práce je implementácia vybraných druhov rovinných triangulácií pomocou Boost Graph Library ako súčasti knižníc Boost, ktoré sú založené na princípoch obdobných ako uStandard Template Library. Táto implementácia má ponúknuť znovupoužiteľný kód, ktorý nebude závislý na konkrétnych dátových štruktúrach asociovaných s elementami grafu. Navrhnutá implementácia by mala byt použitá na riešenie konkrétneho problému z praxe. Medzi implementovanými trianguláciami by mali byt minimálne DT, GT a prípadne aj aproximácia MWT založená na konštrukcií LMT-skeletonu. Samotné implementácie majú byť samozrejme časovo i priestorovo efektívne. Predpokladá sa samozrejme aj teoretický prehľad týkajúci sa implementovaných triangulácií.
Požiadavky: C/C++, Templates, STL, Boost.

Matej Novotný

Elena Šikudová

sikudova @ sccg.sk

 témy v spolupráci so SNG

Miloš Šrámek

Téma: Viaceré témy M. Šrámka, ktoré sú zadané v Zozname tém pre bakalárske práce, je možné rozšíriť aj na diplomové práce.

Peter Borovský

Téma: Ukladanie dát pre virtuálne mestá
Popis: V rámci diplomovej práce by mali byť skúmané rôznorodé dátové reprezentácie a spôsoby ukladania dát veľkých virtuálnych miest, vrátane geometrických modelov či textových atribútov. Diplomant môže očakávať prácu v niektorom z priestorových DBMS (predpokladajú sa aspoň základné znalosti databáz), GIS, 3D modelerov alebo iných nástrojov pracujúcich s 3D geomteriou, v prípade úspechu aj účasť na projektoch Virtuálnej Bratislavy (VrBA).

Martin Samuelčík

Téma: Predspracovanie dat pre generovanie papierovych modelov
Popis: Automaticke generovanie predloh pre stavbu papierovych modelov je silno zavisle na integrite vstupnych trojrozmernych dat. Predspracovanie 3D modelu je preto vysoko potrebna sucast generovania. Vstupny model sa musi upravit pomocou geometrickych algoritmov ako odstranenie dier, znizenie komplexnosti modelu, spajanie blizkych bodov. Dalsou castou moze byt navrh rozlozenia vygenerovanych casti na 2D ploche. Pre pracu je potrebna dobre znalost programovania v C/C++.
Téma: Predspracovanie dát pre real-time vizualizáciu
Popis: Mnohé trojrozmerné virtuálne scény nemajú vhodnú štruktúre pre ich vykreslovanie v reálnom čase. Preto je potrebné reorganizácia vstupných dát. Cieľom práce bude vytvorenie aplikácie, ktorá načíta model z externého súboru a prevedie niekoľko algoritmov, ktoré tento model vylepší. Po vylepšení sa model uloží naspäť do súboru. Aplikácia bude obsahovať algoritmy na vylepšenie geometrie ako aj tvorbu textúrnych atlasov a základných "lightmáp". Pre pracu je potrebna dobrá znalost programovania v C/C++.
Téma: Automatické prechádzky vo virtuálnej scéne.
Popis: Cieľom práce bude vytváranie automatických pohybov kamery vo virtuálnej scéne. Kamera sa bude pohybovať zo zadaného bodu A do zadaného bodu B poprípade tak, aby ukázala všetky podstatné objekty v scéne. Samozrejmosťou musí byť cesta, ktorá nenaráža do objektov a neprechádza nimi. Výsledná animácia sa uloží aj vo forme video súboru. Pre prácu je potrebná dobrá znalost programovania v C/C++ a OpenGL.

Martin Madaras

Téma: Real-time Rendering of Parametric Skin Model
Popis: Cieľom práce je navrhnutie abstraktného modelu popisujúceho vizuálne vlastnosti pokožky a implementácia aplikácie na zobrazovanie tohoto modelu v reálnom čase. Model by mal byť schopný popísať vizuálne vlastnosti pokožky čo najväčšej množiny reálnych živočíchov, ako aj reálne neexistujúcich tvorov (game development, film industry ...). Diplomová práva je implementačného charakteru, požadovaná je publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku.
Požiadavky: C++, OpenGL, Shading Language

Pavol Fabo

Téma: Human motion visualization -
Popis: Clovek sa vyskytuje na roznych miestach, vo vacsine pripadov ma vsak telefon (mobil) vzdy po ruke. Cielom je zozbierat udaje o pozicii za urcite obdobie (povedzme par mesiacov, ci rok) a tieto udaje nasledne efeltivne vizualizovat.
Požiadavky: J2ME/iPhone SDK/Android SDK (zbieranie udajov), OpenGL/JOGL/Google Maps API (Vizualizacia)
Téma: Štúdium usability evaluation postupov a ich aplikácia
Popis: Naštudovanie problematiky Usability evaluation, aplikovanie vybranych postupov na dané softvérové diela, prípadne porovnanie viacerých postupov a navrhnutie ci implementacia rieseni
Literatura:

Nielsen - Usability engineering

Téma: Sledovanie drzania tela pouzivatela a dynamicka uprava interface-u
Popis: Uprava vizualneho vystupu pocitaca vzhladom na spravne/nespravne drzanie tela pouzivatela. Studium ergonomie drzania tela, sledovanie pomocou kamery/kamier, spracovanie dat a navrh moznych skresleni vizualneho vystupu vzhladom na aktualne drzanie tela
Literatura:

Bradski - Learning OpenCV, a ine

Požiadavky: C++, java, ...

Umelá inteligencia a kognitívna veda

Martin Baláž

Téma: Transformational Semantics for Well-Supported Models of Multidimensional Dynamic Logic Programs.
Popis: V dnešnej dobe neexistuje software na počítanie sémantiky multidimenzionálnych dynamických logických programov, avšak existuje viacero implementácií na počítanie stabilných modelov klasických logických programov.

Cieľom práce je zadefinovať preklad multidimenzionálneho dynamického logického programu na klasický logický program tak, aby sa sémantika pôvodného programu dala skonštruovať z množiny stabilných modelov transformovaného programu.

Literatura:
 1. J. A. Leite: Logic Program Updates
 2. F Banti, JJ Alferes, A Brogi, P Hitzler: The well supported semantics for multidimensional dynamic logic programs
Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov"
Téma: Paraconsistent Semantics for Multidimensional Dynamic Logic Programs.
Popis: Multidimenzionálne dynamické logické programy riešia konflikty na základe relácie preferencie. Pokiaľ viac preferovaná informácia (novšia, spoľahlivejšia) tvrdí opak ako menej preferovaná informácia (staršia, nespoľahlivá), uprednostňujeme samozrejme tú preferovanejšiu. Nie však vždy v prípade konfliktu vieme spoľahlivosť či aktuálnosť informácií porovnať. V takomto prípade neexistuje klasický dvojhodnotový model.
Cieľom práce je zadefinovať parakonzistentú sémantiku, ktorá by pomohla identifikovať časti báz znalostí, ktoré nie sú ovplyvnené takýmto konfliktom a získať z nich zmysluplné konzistentné informácie.
Literatura:
 1. Melvin Fitting: Bilattices Are Nice Things
 2. J. A. Leite: Logic Program Updates
 3. F Banti, JJ Alferes, A Brogi, P Hitzler: The well supported semantics for multidimensional dynamic logic programs
Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov"
Téma: Implementácia legislatívy pomocou ontológií a logických programov.
Popis: Formalizácia právnych textov sa vo všeobecnosti musí vysporiadavať s pojmami, ktoré sú vágne. Existujú však v ekonomickom práve oblasti, kde s formalizáciou nie je problém, ba niekedy je až priamočiara.

Cieľom práce je namodelovať právnickú taxonómiu pomocou ontológií a prepojiť ich s pravidlovými systémami. Takýmto spôsobom sa získajú rôzne druhy reasoningu, ktoré sú veľmi dobrým pomocníkom pri analýzach právnych textov.

Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov", "Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web".
Téma: Defeasible Logic Programs with Disjunction
Popis: Defeasible logický program je argumentačný formalizmus. Argument pre nejaké tvrdenie je množina pravidiel, pomocou ktorých sa dá dané tvrdenie odvodiť. Pôvodná definícia argumentov neumožňuje použiť pravidlá s disjunkciou v hlave. Cieľom práce je rozšíriť syntax a sémantiku defeasible logických programov o disjunkciu v hlavách pravidiel. Táto téma je už obsadená.
Literatura:
 1. Garcia, Simari: Defeasible Logic Programming An Argumentative Approach
Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov".
Téma: Acyclic Defeasible Logic Programs
Popis: Defeasible logický program je argumentačný formalizmus. Argument pre nejaké tvrdenie je množina pravidiel, pomocou ktorých sa dá dané tvrdenie odvodiť. Existujúca sémantika Defeasible logických programov nie je schopná identifikovať cyklické argumenty (argumenty závisiace sami na sebe). Cieľom práce je upraviť sémantiku tak, aby bola voči takýmto argumentom odolná.
Literatura:
 1. Garcia, Simari: Defeasible Logic Programming An Argumentative Approach
Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov".

Michal Čertický

Téma: Simulované prostredie pre učiacich sa agentov.
Popis: Návrh a implementácia simulovaného dynamického prostredia pre agentov. Charakter prostredia nie je pevne daný a kreatívne nápady sú vítané. Dôležité však je, aby agenti mohli pozorovať ako ich akcie (resp. akcie iných agentov) ovplyvňujú svet za rôznych podmienok. Implementačne je simulácia serverom, na ktorý sa cez TCP/IP môžu napájať agenti, ktorí v pravidelných intervaloch prijímajú vnemy (vnímajú sa jednotlivé atribúty pozorovaných objektov a práve vykonávané akcie agentov) a môžu odosielať akcie (iba ako názov akcie a jej parametre). Nepovinnými prídavkami k programu je jednoduchá vizualizácia sveta, a klient umožňujúci ovládanie agenta človekom. Výber programovaciho jazyka pre implementáciu je na riešiteľovi.
Odporúčania na predmety: "Základy Umelej Inteligencie", "Programovanie"
Téma: Porovnanie data-miningových techník na logických bázach znalostí.
Popis: Prieskum možností použitia bežných aj netradičných techník data-miningu v kombinácií s logickou reprezentáciou znalostí. Implementácia vybraných algoritmov a porovnanie ich úspešnosti v jednotlivých prípadoch. Vyvodenie záverov o vhodnosti použitia konkrétnych techník v rôznych situáciách.
Literatura:

Jiawei Han and Micheline Kamber: Data Mining: Concepts and Techniques

Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov", "Reprezentácia znalostí a inferencia", "Logiky pre umelú inteligenciu" a podobne.

Igor Farkaš

Téma: Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub.
Popis: Navrhnite a implementujte neurálny model umožňujúci kvázi prirodzene uchopovať objekty v prostredí robotického simulátora iCub (v Linuxe) s využitím vizuálnej spätnej väzby. Modul implementujte v jazyku C/C++ a otestujte ho na rôznych pevných objektoch uchopiteľných jednou rukou.
Požiadavky: pasívna znalosť angličtiny, absolvovaný predmet Neurónové siete, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
Téma: Kvantitatívne meranie kauzality v simulovaných distribuovaných systémoch
Popis: Naštudujte si literatúru z oblasti formálnych neurovedne orientovaných prístupov k meraniu zložitosti a kauzálnych vzťahov v distribuovaných systémoch (napr. mozgu). Zamerajte sa na koncept Grangerovej kazuality a experimentálne analyzujte jej vyhodnocovanie v prípade vybraných simulovaných systmémov.
Požiadavky: pasívna znalosť angličtiny, záujem o danú problematiku, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
Téma: Invariantná kategorizácia 2D objektov pomocou neurónovej siete DBN.
Popis: Implementujte model Deep Belief Network a navrhnite úpravu architektúry tak, aby podporovala čo najlepšiu kategorizáciu objektov (z troch tried) invariantne voči pozícii, škále a rotácii objektu. Vyhodnoťte generalizačnú schopnosť DBN. Lit.: Hinton (2006) www.scholarpedia.org/article/Deep_belief_networks
Požiadavky: pasívna znalosť angličtiny, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
Téma: Modelovanie porozumenia akciám pomocou neurónových sietí. (Tomáš Malík, 2009-11, Inf)
Popis: Vytvorte jednoduché virtuálne prostredie (rameno robota, pár objektov na scéne). Navrhnite, implementujte a natrénujte model na báze neurónových sietí, ktorý sa bude učiť vykonávať pohyby smerom k objektom na jednoduchej scéne na základe jazykových inštrukcií. Model má mať aj opačnú schopnosť, t.j. vedieť okomentovať vykonávané pohyby. Analyzujte vlastnosti modelu vrátane jeho generalizačnej schopnosti.
Požiadavky: pasívna znalosť angličtiny, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
Téma: Implementácia a testovanie vlastností hierarchickej neurónovej siete s echo stavmi. (Viliam Dillinger, 2009-11, Inf)
Popis: Naštudujte potrebnú literatúru, implementujte model hierarchickej ESN a otestujte jej vlastnosti na navrhnutých simulovaných časových dátach s hierarchickou štruktúrou. Lit.: Jaeger H. (2007) Discovering multiscale dynamical features with hierarchical Echo State Networks. Jacobs University technical report Nr.10
Požiadavky: pasívna znalosť angličtiny, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne

Martin Homola

Téma: Navrh a implementacia semantickej databazy pre projekt lumberjazk

Anna Krakovská

Vedúci projektu: RNDr. Anna Krakovská, PhD., ÚM SAV Pedagogický vedúci: Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Téma: Filtrácia signálu, založená na rekonštrukcii dynamiky generujúceho systému: Vytvorenie programu pre systém MatLab.
Popis: Získať prehľad o možnostiach filtrácie signálov v systéme MatLab. Vytvoriť program tzv. nelineárnej filtrácie, ktorý využíva metódy modernej teórie nelineárnych dynamických systémov. Nadviazať pritom na výsledky, získané v rámci diplomového projektu [3]. Navrhnúť optimálnu voľbu parametrov nelineárnej filtrácie, vytvorenej v jazyku C++ a publikovanej v [3]. Výslednú filtračnú techniku porovnať s tradičnými algoritmami prostredníctvom testovania na známych chaotických signáloch (atraktory Henona, Ikedu a Lorenza) a vybraných biologických signálov (EKG, EEG).
Literatura:
 1. Schreiber T., Grassberger P.: A simple noise-reduction method for real data. Physics Letters A 160, pp. 411-418, 1991.
 2. Grassberger P. a i.: On noise reduction methods for chaotic data. Chaos 3, pp. 127-141, 1991.
 3. Bobrík M.: Porovnanie lineárnych metód filtrácie s metódami na báze nelineárnej dynamiky: Aplikácia na biologické signály EKG a EEG. Dipl. Práca, FEI STU, Bratislava, 2002.
Téma: Predikcia časového radu, založená na dynamických vlastnostiach rekonštruovaného stavového portrétu.
Popis: Preštudovať predikčné metódy, uverejnené v [1]. Zamerať sa najmä na algoritmy, využívajúce metódy, inšpirované výsledkami v oblasti nelineárnych dynamických systémov. Navrhnúť algoritmus a vytvoriť program, použiteľný v systéme MatLab. Vytvoriť alternatívny predikčný program typu ARMA modelu. Výsledné algoritmy porovnať prostredníctvom testovania na dátach, použitých aj v [1] (laser, EEG, finančné časové rady, chaotický signál, atď).
Literatura:
 1. Weigend A., Gershenfeld N. A.: Time Series Prediction: - Forecasting the Future and Understanding the Past. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Comparative Time Series Analysis. Santa Fe, New Mexico, 1992.
Téma: Vývoj spätno-väzobného EEG systému s dotykovým prenosom informácie.

Téma je obsadená.

Popis: 1. Štúdium problematiky EEG ako prejavu fyziologickej činnosti mozgu, ako aj merania EEG a jeho matematickej analýzy. 2. Úprava softvéru pre zber údajov existujúceho snímača EEG, pripojeného sériovou linkou. 3. Vývoj jednoduchého výkonového prevodníka k PC pre ovládanie spätno-väzobného reproduktora a ovládacieho softvéru.
Literatura:
 1. Viceník K., Bartók K.: Tactile EEG biofeedback and its EEG spectra response. Studia Psychologica, 39, 1997, 4, pp. 291-293.
 2. Basar E. et al.: Is the alpha rhythm a control parameter for brain responses? Biological Cybernetics, 76, 1997, pp. 471-480.
Požiadavky: Problematika predpokladá schopnosť programovania v jazyku C a základné vedomosti z návrhu elektronických zariadení.

Andrej Lúčny

Téma: užšia téma z oblasti tvorby modelov správania živých systémov
Popis: Implementacia v podobe robota alebo modelu vo virtuálnej realite, ktorý je oživený riadiacim systémom na báze agentov
Literatura:

Brooks, Minsky, Kelemen

Požiadavky: Implementačná schopnosť
Odporúčania na predmety: detaily domyslíme po vzájomnej dohode

rieši bc. Andrej Riška a bc. Malinovský

Téma: Rozpoznávanie postáv pri statickom pohľade
Popis: Je daný 3D model postavy s mnohými stupňami voľnosti

(rotácie a škály) a fotka podobnej postavy. Pomocou genetickeho algoritmu treba nájsť konkrétne hodnoty stupňov voľnosti, ktoré zodpovedajú odfotenej postave.

Požiadavky: VRML, Java, Java 3D
Téma: Rozpoznávanie postáv na videu
Popis: Je daný 3D model postavy s mnohými stupňami voľnosti

(rotácie a škály) a video, ktoré začína určitou definovanou pózou. Z úvodu sa predpokladá, že postava kráča dostatočne pomaly a nové parametre modelu sa vždy nachádzajú v blízkosti povodných. V daľšom už toto platiť nemusí a je potrebné robiť predikciu kde budú (Kalmanov filter).

Požiadavky: VRML, Java, Java 3D, Octave
Téma: Simulovaný Sumo robot na báze architektúry Agent-Space
Popis: V 3D prehliadači je simulovaný robot určený pre robotické sumo.

Jeho súper bude implementovaný podľa voľne dostupného riešenia. Úlohou bude implementovať sofistikovaného sumo robota, ktorý je zaujimavý nielen efektívnosťou svojho správania, ale aj vnútornou štruktúrou svojich riadiacich modulov, ktorá bude založená na princípoch architektúry Agent-Space.

Požiadavky: VRML, Cortona, MS Java, Agent-Space
Téma: Detekcia nebezpečných javov
Popis: Spoluúčasť na APVV projekte rovnakého mena.

Ide o dolovanie meteorologických dát. Cieľom je riešiť parciálny problém na detekcii nebezpečných javov ako su napr. búrky, prívalovŕ zrážky a pod.

Požiadavky: C++, Java, SQL, Octave,

Požadované dobré znalosti z matematiky a fyziky, Požadovaná publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku, Profesionálny pristup je pozadovaný i poskytovaný.

Téma: Mobilný notebook
Popis: Ide o rozvíjanie vizuálneho systému navrhnutého pre súťaž Robotour.
Požiadavky: C, OpenCV, DevC++, je potrebné mať notebook s kamerou

Michal Malý

Téma: Automaticka detekcia bezpecnostnych incidentov pomocou mechanizmov umelej inteligencie [rezervácia Kristián V.]
Popis: Existuju mnohe dohladove a monitorovacie systemy, ktore upozornuju spravcu na mozne technicke a bezpecnostne problemy. Zvacsa su zalozene na pravidlach, ktore je potrebne nakonfigurovat. Mnohe abnormality, ktore signalizuju problem, by sa vsak dali automaticky detekovat. Napriklad nahly narast alebo pokles sietovej prevadzky signalizuje DOS utok alebo vypadnute sietove spojenie. Na necakanu hlasku v logu by mal byt spravca takisto upozorneny. Normalne prevadzkove hodnoty sa daju naucit z beznej prevadzky; abnormalita sa da zachytit pomocou detektorov novosti, napr. neuronove siete, statisticke pravidla, strojove ucenie a pod.

Pracu mozno smerovat prakticky (implementacia) alebo teoreticky (analyza moznosti, pripadne vyvinutie vlastnych specializovanych mechanizmov detekcie)

Požiadavky: znalost mechanizmov AI, zaujem o oblast bezpecnosti

vyhodou je znalost Linuxu, znalost monitorovacich alebo bezpecnostnych softverov

Téma: Extrakcia-akvizícia gramatiky prirodzeného jazyka pomocou formálnych gramatík [voľné]
Popis: Každý pozná príklad gramatiky, ktorá generuje vety v prirodzenom jazyku. Tento krátky príklad však musel niekto ručne vyrobiť. Predstavme si však, že máme k obrovskú zbierku viet v (povedzme slovenskom) jazyku (čiže korpus). Vedeli by sme z neho odvodiť pravidlá tvorby viet? Malé deti sa učia gramatiku na príkladoch, a existujú rôzne prístupy, ako napodobniť akvizíciu gramatiky.

Gramatická indukcia je formalizovaný prístup, ako odvodiť gramatiku z (podmnožiny) jazyka, založený na teórii formálnych jazykov. Napr. Myhill-Nerodova veta popisuje konštrukciu minimálneho automatu ak je známy (regulárny) jazyk. Automat možno ľahko previesť na gramatiku. Čo dostaneme, ak tento postup -- gramatickú indukciu -- aplikujeme na celý korpus? Nazdávame sa, že je tak možné automaticky extrahovať informácie o ohýbaní slov, ich skladaní do viet a podobne. Prirodzený jazyk je však (minimálne) bezkontextový. Tu bude treba aplikovať zložitejšie algoritmy (napr. Crespi-Reghizziho algoritmus). Práca je zameraná hlavne teoreticky, ale je potrebné teoretické poznatky vyskúšať na praktických príkladoch.

Literatura:

John E. Hopcroft and Jeffrey D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages and Computation

Požiadavky: dobrý vzťah k formálnym jazykom
Odporúčania na predmety: Formálne jazyky a automaty

Mária Markošová

Téma: Funkčné siete mopzgu.
Popis: Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je vytvoriť program schopný spracovávať namerané dáta z fmri meraní mozgu, napríklad vhodným spôsobom ich klasterizovať.)
Literatura:
 1. Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.
Odporúčania na predmety: téma je rezervovaná
Téma: Hierarchické rastúce siete.
Popis: Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je naprogramovať rôzne modely a typy rastúcich sietí a určiť vlastnosti, ktoré sú relevantné pre vytvorenie hierarchie uzlov v sieťach. Diplomant taktiež musí zmerať štatistické vlastnosti takýchto sietí, hlavne tie, ktoré opisujú hierarchiu uzlov.
Literatura:

Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004 ; Náther , Markošová, Rudolf, Hierarchy in the growing scale - free networks, vyjde vo Physica A.

Požiadavky: motivovanosť a záujem
Odporúčania na predmety: matematika, teória grafov
Téma: Model rastúcej siete riadenej klasterizáciou.
Popis: Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je naprogramovať rastúcu sieť ktorej rast je riadený klasterizáciou a zmerať štatistické vlastnosti siete. Zvlášť motivovaný diplomant sa môže pokúsiť o nájdenie a analytické riešenie modelu danej siete vo forme diferenciálnej alebo diferenčnej rovnice.
Literatura:

Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.

Požiadavky: motivovanosť a záujem
Odporúčania na predmety: teória grafov, matematika
Téma: Skúmanie vlastností sociálnych sietí.
Popis: Úlohou študenta je získať dáta o sociálnej sieti pomocou Facebooku. Zo získaných dát je potrebné zostaviť sociálnu sieť a zmerať jej štatistické vlastnosti. Danú sieť treba potom porovnať so známymi modelmi a porovnanie vyhodnotiť, poprípade navrhnúť iný model, ak sa vlastnosti siete výrazne líšia od vlastností modelových rastúcich sietí.
Literatura:
 1. Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.
Téma: Dynamické vlastnosti tanca.
Popis: Úlohou študenta je preskúmať dynamické vlastnosti niekoľkých tancov a pokúsiť sa na tanec pozrieť ako na výsledok správania sa dynamického systému pre špecifické hodnoty parametrov. Študent sa pokúsi navrhnúť model, z ktorého výsledné tanečné kreácie vyplynú priamo.

Téma je obsadená: bak. Monika Višňovská

Literatura:

Schuster, Deterministic chaos.

Marek Nagy

(moje výzvy sú už pre tento rok uzatvorené !!!)

Téma: Oblasť spracovania zvuku, reči, písma. Využitie v aplikáciách.
Popis: HMM, DTW, klustrovanie, štatistika, pravdepodobnosť, DSP, ...
Požiadavky: C, C++
Téma: Automatické počítačové pracovné listy. (obsadené: Pavol Bezák, 2008-2010)
Popis: Nadviazanie na zaujímavú bakalársku prácu. Zmysel spočíva v automatickom nahradení papierových pracovných zošitov a šlabikárov (I.st ZŠ) elektronickými inteligentnými pracovnými listami. Potreba preskúmať možnosti "papierových" aktivít (napr. vyfarbi, dopíš, prečítaj, ...) a ich realizovanie prostredníctvom počítača. Počítač musí zároveň kontrolovať i správnosť riešenia aktivity. (Použitie rozpoznávania písaných písmen, číslic; rozpoznávanie slov; vyfarbenie objektov, ...) Aplikácia bude obsahovať dva moduly. Jeden pre učiteľa, ktorý si zoskenuje pracovný list a čo najpohodlnejšie, z čo najmenšou námahou ho pripraví do elektronickej prezentácie. Druhý modul bude zobrazovať/kontrolovať pracovné listy. Predpokladaný je experiment na ZŠ.
Požiadavky: cez web - Java aplet
Téma: Využitie počítačového tabletu pri výuke písania. (obsadené: Jozef Králik, 2008-2010)
Popis: (informatik+pedagóg) Nadviazanie na predchádzajúce informatické diplomové práce. Pokračovanie vo využití algoritmu DTW na stanovenie miesta chyby v písaní podľa predlohy. Rozšírenie HMM rozpoznávača písmen o tlačené paličkové písmo. Previazanie výsledkov do aplikácie, ktorú obohatí o pedagogické aspekty diplomant z pedagogickej fakulty. Pedagóg by navrhol metodiku a porovnal klasický a "tabletový" prístup výuky písania. Predpokladaný je experiment na ZŠ.
Požiadavky: Linux, C/C++
Téma: Zmena tempa reči. (obsadené: Michal Vrábel, 2008-2010)
Popis: Každá reč sa vyznačuje svojím tempom. Najlepšie je reprezentované počtom slabík za sekundu. Nahrávka prečítaného textu môže byť rýchla, alebo pomalá. Isto by bolo zaujímavé keby si každý mohol zvoliť akým tempom si ju vypočuje. Bádanie v tomto smere by sa mohlo odraziť od známeho zvukového editora audacity. Vstupom je text a jeho doslovná nahrávka, čo umožňuje jednoduchý prepočet koeficientu slabík za sekundu.
Požiadavky: Linux, C/C++
Téma: Speech detector. (obsadené: Július Kunský, 2008-2010)
Popis: Explicitné určovanie začiatku povelu-slova a jeho konca je pre užívateľa príliš únavné. Je potrebné automaticky detekovať kedy začať nahrávať slovo a kedy skončiť. Následne/priebežne je zvuk posunutý na rozpoznanie. Zosnímaný zvuk slova je potrebné ešte pred samotným rozpoznaním orezať a tak znížiť výpočtové nároky a zvýšiť úspešnosť rozpoznania (off-line). Cieľom je preskúmať problematiku a vytvoriť aplikáciu.
Požiadavky: Linux, C/C++
Téma: Melody tutor. (obsadené: Vladimír Kabát, 2009-2011)
Popis: Počítač na základe zosnímaného zvuku kontroluje správnosť zahratého tónu (jednoduchý hudobný nástroj-cinkátko). Dieťa musí podľa predlohy zahrať jednoduchú postupnosť tónov. Možnosť rozšíriť to na ”spievanie” (lalakanie). Cieľom je preskúmať problematiku a vytvoriť aplikáciu. Linux, C/C++.
Téma: Počítačom podporovaná výuka gitarových akordov. (obsadené: Vladimír Šimo ???, 2008-2010)
Popis: Počítač na základe zosnímaného zvuku kontroluje správnosť zahratých akordov. Podobne na základe zahratej pesničky vytvoriť prepis na akordy. Cieľom je preskúmať problematiku a vytvoriť aplikáciu. Linux, C/C++.
Téma: Model pier pri vyslovovaní slov. (obsadené: Zoltán Tirinda, 2007-2010)
Popis: Vytvorenie modelu virtuálnych pier (dve krivky), ktoré demonštrujú vyslovovanie slov. Preskúmať pohyby pier pre každú fonému a podľa rozkladu slov na fonémy pohybovať ústami. Cieľom je preskúmať problematiku, zozbierať dáta a vytvoriť model-aplikáciu. Linux, C/C++.
Téma: Hláskovací tutor. (obsadené: Michal Gašpierik, 2009-2011)
Popis: Nadviazanie na úspešne ukončenú diplomovú prácu. Realizovanie aplikácie rozpoznávača vyhláskovaných (vyspelovaných) slov. Využitím rozpoznávača hlások realizovať (edukačnú) aplikáciu (určenú deťom). Potreba riešiť ďalšie odborné problémy napr. detekcie začiatku a konca vyslovenej hlásky, rozumné prehladávanie priestoru možných slov veľkého slovníka, . . . Linux, C/C++.
Téma: HMM laboratórium.
Popis: V súčasnosti možno na experimentovanie s rozpoznávaním reči (ale i písma) využívať balíky ako Sphinx, HTK, CSLU. Problematické je však zasahovať do štandardných zaužívaných postupov trénovania a používania HMM (Hidden Markov Models). Najlepšie, z tohto pohľadu, je HTK. Je však programátorsky neprehľadné (jazyk C). Cieľom by bolo implementovať škálovatelnú, rozširovatelnú a prehladnú knižnicu HMM. (Minimálne musia byt realizované vlastnosti z HTK. Základným prvkom by bol gausián.) (Implementácia Linux, C++).
Téma: Výuka a automatická korekcia písaného písma. (obsadené: Miloš Karas, 2009-2011)
Popis: Vylepšenie existujúcich prístupov k automatickej kontrole a korekciiô výuka písania na počítači v nadväznosti na predchádzajúcu diplomovú prácuô sätná väzba z korekcie. (Implementácia Linux, C++, Gtk+).
Téma: HMM laboratórium – vizualizácia. (obsadené: Mikuláš Florek, 2009-2011)
Popis: V nadväznosti na predchádzajúcu tému by bolo cieľom implementovať grafickú vizualizáciu HMM (Hidden Markov Models). V prostredí by bolo možné vizualizovať a modifikovať topológie modelov, rozloženie pravdepodobností. Dôležitá je i možnost sledovania správania sa modelov v procese trénovania a testovania (napr. grafy gausiánov, . . .). (Implementácia Linux, C++, Gtk+).
Téma: Určovanie veku detí podľa rečového signálu. (obsadené: Anton Urbánik, 2008-2010)
Popis: Ľahko možno nahliadnuť, že zvuková stránka rečového prejavu sa v závislosti od veku mení (dieťa rastie a spolu s ním i rečový aparát). Na základe rozloženia formantov je predpoklad určovať vek detí. Na základe tejto informácie bude napríklad možné vyberať medzi rozpoznávačmi reči pre jednotlivé vekové kategórie. Cieľom by bolo preskúmať túto oblasť a vytvoriť experimentálnu aplikáciu využívajúcu navrhnuté určovacie techniky. (Implementácia Linux, C++).
Literatura:
 1. Whiteside, S. P., Hodgson, C., (2000), ”Speech patterns of children and adults elicited via a picture-naming task: an acoustic study”, Speech Communication, 32:4, 267-285.

Peter Náther

Téma: Vyhľadávanie klastrov v grafoch a vizualizácia ziskaných dát
Popis: Vybrať alebo navrhnúť vhodný algoritmus pre hľadanie klastrov vo veľkých grafoch, pričom klastre v grafe sa môžu navzájom prekrývať. 2D a 3D vizualizácia grafov so zvýraznením získanych klastrov (voľba a úprava vhodných nástrojov pripadne vlastná impelmentácia). Jedná sa o grafy s veľkým množstvom vrcholov a hrán (stovky tisíc a viac). Vyýsledok sa využije pri spracovaní dát v oblasti výskumu sietí malého sveta.
Literatura:
 1. Q. Feng. Algorithms for Drawing Clustered Graphs. PhD thesis, Department of Computer Science and Software Engineering, University of Newcastle, Apr. 1997.
 2. Shamir, Sharan, Tsur, Cluster Graph Modification Problems (2002)
 3. Kanovsky Igor, Complex Networks Clustering and Edges Correlation. International Conference on Network Science (NetSci2006), Bloomington, Indiana, USA . May. 2006
 4. Jens Gramm, Jiong Guo, Falk Hffner, Rolf Niedermeier - Graph-Modeled Data Clustering: Fixed-Parameter Algorithms for Clique Generation (2003)
 5. Watts, Small Worlds, Princeton University Press, Princeton (2004)
Téma: Generovanie a a analýza veľmi veľkých sietí
Popis: Cieľom práce navrhnúť vhodné algoritmy a dátové štruktúry pre generovanie a analýzu veľkých grafov (stotisíce či milióny uzlov). Algoritmy by mali byť schopné simulovať rôzne procesy vytvárania grafov a merať rôzne parametre ako najkratšia vzdialenosť, priemer, klasterizačný koeficient. Navrhované alogoritmy by sa mali pokúsiť vyťažiť zo znalosti lokálnej štruktúry grafu.

Pavel Petrovič

Téma: Indirect Representations for Evolutionary Design
Popis: See Indirect Representations for Evolutionary Design
Téma: Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design
Popis: See Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design
Téma: Evolution of Finite-State Automata
Popis: See Evolution of Finite-State Automata
Téma: Bayesian and Probabilistic Robotics in Remotely-Operated Robotics Laboratory
Popis: See Probabilistic Mapping in Remotely-Operated Robotics Laboratory and Bayesian Robot Programming
Téma: RoboCup Rescue Simulation League
Popis: See RoboCup Rescue Simulation League
Téma: Factored MDPs
Popis: See Factored MDPs
Téma: Bayesian Robot Programming
Popis: See Bayesian Robot Programming
Téma: RoboTour
Popis: See RoboTour
Téma: Visual System for SBOT robot
Popis: See Visual System for SBOT robot
Téma: Robots in Secondary School Curriculum
Popis: See Robots in Secondary School Curriculum
Téma: RL in Robotics
Popis: See RL in Robotics

Ján Rybár

Téma: Reprezentácia poznatkov: obrazy verzus symboly (pre KV)
Popis: Práca by mala byť zameraná na rekonštrukciu sporu medzi kognitívnymi vedcami, ktorí kladú veľký dôraz na analogické reprezentácie (Kosslyn) a na druhej strane tými, ktorí kladú veľký dôraz na symbolové reprezentácie (Pylyshyn).
Téma: Indikátory vnímania hĺbky a optické ilúzie (pre KV)
Popis: Práca by mala byť zameraná na tie optické ilúzie, ktoré pomáhajú pochopiť indikátory vnímania hĺbky (predovšetkým tzv. nemožné objekty)
Téma: Pracovná pamäť: modely a meranie (pre KV)
Popis: V súčasnosti je výskum pracovnej pamäti „šlágrom“ v oblasti výskumu pamäti. Práca by mala byť zameraná na Baddleyho model a príslušné postupy na meranie pracovnej pamäti.

Ján Šefránek

Téma: Model rozumenia (vhodne najma pre studentov kognitivnej vedy)
Popis: Pojem rozumenia sa niekedy spaja s nejakou semantickou koncepciou.

Na dokladne porozumenie vsak treba okrem pochopenia vyznamov jazykovych vyrazov aj zaclenenie do existujucej poznatkovej sustavy s vyuzitim usudzovania. Okrem toho, isty druh rozumenia mozno pozorovat aj u zvierat a deti v predjazykovom stadiu - elementarnym druhom rozumenia je rozumenie prostrediu, v ktorom organizmus kona.

Cielom prace bude vytvorit ucelenu teoreticku koncepciu rozumenia, ktora by brala do uvahy uvedene vychodiska a pripadne aj vytvorit experimentalnu implemntaciu.

Diplomova praca by mohla nadvazovat na moj clanok Ina cinska izba (o rozumeni).

Literatura:
 1. Sefranek: Ina cinska izba (o rozumeni)
Téma: Znovupremyslenie idey skakania k zaverom (vhodne najma pre studentov kognitivnej vedy)
Popis: McCarthy prisiel niekedy v zaciatkoch umelej inteligencie s viziou skakania k zaverom (jumping to conclusions). Idea vychadzala z toho, ze logicka

dedukcia nie je vhodna na navrh a realizaciu usudzujucich agentov. Dedukciu malo nahradit nemonotone usudzovanie, od ktoreho sa ocakavalo, ze bude z vypoctoveho hladiska efektivnejsie. Ukazalo sa vsak, ze vypocty v nemonotonnych logikach su este narocnejsie na cas, nez klasicka dedukcia.

Cielom prace bude navrhnut kombinaciu rychleho, ale omylneho usudzovania s logicky korektnym a uplnym, ale neefektivnym usudzovanim. Takto usudzuje aj clovek - obvykle nerobi dlhe odvodeniea, ale priamo "vidi" riesenia a az vtedy, ked sa dostane do tazkosti, robi zdlhavejsie odvodenia, analyzy, "konzultuje" bazy znalosti.

Cielom prace bude formualcia modelu a pripadne aj experimentalna implementacia agenta, ktory usudzuje opisanym sposobonm (napriklad moze ist o usudzovanie potrebne na orientaciu a pohyb k nejakemu cielu v nejakom prostredi, kde sa mozu vyskytnut necakane prekazky zdrzania).

Literatura:
 1. Sefranek: Kognitivna teoria usudzovania
Téma: Implementácia riešenia konfliktov medzi logickými programami
Popis: Cieľom práce je implmementovať nedeterministický algoritmus na výpočet sémantickej charakterizácie dynamivkých logických programov, navrhnutý v [1]. Sémantika je založená na závislostiach literálov na množinách defaultových negácií a na riešení konfliktov medzi závislosťami.
Literatura:
 1. Sefranek, Rethinking semantics of multidimenzional dynamic logic programming; Proc.NMR 2006; nájsť možno aj na http://www.ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/recent.html
 1. Krumpelmann: Towards Semantics for Conflict Handling in Logic Programs.
Téma: Implementácia výpočtu preferovaných stabilných modelov
Popis: Cieľom práce je impleentiovať mnetódu výpočtu preferovaných stabilných modelov z 1. Metóda vychádza z prekladu pravidiel do argumentačných štruktúr, následého odvodenia všeobecnejších argumentačných štrukttúr, z nich niektoré zodpovedajú stabilným modelom. Podobne, ataky preferovanejších pravidiel proti menej preferovaným sa prekladajú na ataky medzi argumentačnými štriktúrami a na tom základe sa definuje preferovaný stabilný model.
Literatura:

Šefránek, Preferred answer sets supported by arguments, nájsť možno aj na http://www.ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/recent.html

Téma: Teoretická práca z oblasti reprezentácie znalostí a usudzovania podľa dohody.

Deklaratívne programovanie

Peter Borovanský

Téma: Vlastnosti výpočtov riadených stratégiami
Popis: Poloautomatické dokazovanie terminácie prepisovacích programov riadených stratégiami. Teoreticko-implementačná práca. Zadal: Matej Vince.

Damas Gruska

Téma: Jazyky, modely a nástroje na modelovanie, špecifikáciu a verifikáciu a ich aplikácie
Popis: bližší popis je na samostatnej stránke

Ján Komara

Téma: Špecifikácia a verifikácia programov
Popis: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk
Téma: Rekurzívne funkcie a teória vypočítateľnosti
Popis: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk

Bioinformatika

Tomáš Vinař (KAI) a Broňa Brejová (KI)

Aktuálne témy diplomových prác z bioinformatiky nájdete na našej stránke http://compbio.fmph.uniba.sk/temy.php