Zoznam tém pre bakalárske práce

Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2008/2009 okolo 18. septembra

Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky

Aplikované témy

Počítačová a objemová grafika

 • Zuzana Černeková, cernekova @ fmph.uniba.sk
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 • Roman Ďurikovič, Roman.Durikovic @ fmph.uniba.sk
  • Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt.
  • Meranie parametrov vzhľadu a ich zmena počas tvrdnutia laku.
  • Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
  • Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
  • Vnímanie lesku [Bril] a výpočet Gloss parametra z nameraných hodnôt KONICA spektrofotometrom.
  • Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
  • Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
  • Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
  • Prehľad meracích zariadení BRDF (alebo BTF, SVBRDF), ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.
  • Popis teorie a meracích zariadení štandartne používaných v priemysle na meranie farebných odchýlok a farebných vlastností.
  • Prehlad analitickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
  • Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
  • Prehľad štandartných priemyselných meraní pri porovnávaní farieb.
  • Prehľad zariadeniach na snímanie farby pričom ukáže kompozíciu daného laku.
  • Prehľad 3D displejov pre potreby centra ALFA (napr. monitory, tv).
  • Prehľad 3D scanovacich zariadeni pre potreby centra ALFA.
  • Prehľad 3D tlačiarní pre potreby centra ALFA.
  • Prehľad komerčných stereo zobrazovacích zariadení pre potreby centra ALFA.
  • Prehľad HRD monitorov, ich vlastnosti, a popis potrebných operácií na zobrazenie tónov.
  • Prehľad 3D zobrazovacích zariadení.
 • Martin Samuelčík, samuelcik @ sccg.sk
  • Automaticke generovanie virtualneho lesa
  • Prehlad moznosti zobrazenia oblahy
  • Prenos 3D dat v sieti

Nemonotonická logika

Deklaratívne Programovanie

 • Dušan Guller, guller @ ii.fmph.uniba.sk
  • Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
  • Pre rule-based jazyk Clips

Neurónové siete

 • Igor Farkaš, farkas # fmph.uniba.sk
  • Adaptácia neurónovej siete s echo stavmi pomocou odmeny a trestu (obsadené)

Robotika

Evolučné výpočty

Umelý život

Machine Learning

Web


Linux, otvorený softvér, otvorený obsah

Bioinformatika

Aplikácie

 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk (žiaľ pre rok 2009/10 už naplnené stavy)


Revision as of 15:57, 8 September 2009 by Maly (Talk | contribs) (maly: tema volna)