Line 97: Line 97:
  
 
* [[Roman Durikovic|Roman Ďurikovič]], Roman.Durikovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Roman Durikovic|Roman Ďurikovič]], Roman.Durikovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 +
** Pozrite si aj diplomove temy, mnohé s dajú formulovat aj ako bakalarska práca.
 
** Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt.
 
** Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt.
 
** Meranie parametrov vzhľadu a ich zmena počas tvrdnutia laku.
 
** Meranie parametrov vzhľadu a ich zmena počas tvrdnutia laku.
Line 105: Line 106:
 
** Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
 
** Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
 
** Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
 
** Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
**
+
** Tvorba scén po daždi za vstupných 3D scén.
 +
 
 
** [[Numerika cv18|Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.]]
 
** [[Numerika cv18|Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.]]
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
Line 113: Line 115:
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
**
+
** Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
 +
** Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 +
 
 
** [[Prehlad meracich zariadeni BRDF|Prehľad meracích zariadení BRDF (alebo BTF, SVBRDF), ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.]]
 
** [[Prehlad meracich zariadeni BRDF|Prehľad meracích zariadení BRDF (alebo BTF, SVBRDF), ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.]]
 
** Popis teorie a meracích zariadení štandartne používaných v priemysle na meranie farebných odchýlok a farebných vlastností.
 
** Popis teorie a meracích zariadení štandartne používaných v priemysle na meranie farebných odchýlok a farebných vlastností.
** Prehlad analitickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
+
** Prehlad analytickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
 
** Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
 
** Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
 
** [[BakTema Prehlad standartnych primyselnych merani|Prehľad štandartných priemyselných meraní pri porovnávaní farieb.]]
 
** [[BakTema Prehlad standartnych primyselnych merani|Prehľad štandartných priemyselných meraní pri porovnávaní farieb.]]
Line 124: Line 128:
 
** Prehľad 3D tlačiarní pre potreby centra ALFA.
 
** Prehľad 3D tlačiarní pre potreby centra ALFA.
 
** Prehľad komerčných stereo zobrazovacích zariadení pre potreby centra ALFA.
 
** Prehľad komerčných stereo zobrazovacích zariadení pre potreby centra ALFA.
** Prehľad HRD monitorov, ich vlastnosti, a popis potrebných operácií na zobrazenie tónov.
 
** Prehľad 3D zobrazovacích zariadení.
 
  
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk

Revision as of 12:46, 24 September 2009

Zoznam tém pre bakalárske práce

Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2008/2009 okolo 18. septembra

Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky

Aplikované témy

Počítačová a objemová grafika

 • Zuzana Černeková, cernekova @ fmph.uniba.sk
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 • Roman Ďurikovič, Roman.Durikovic @ fmph.uniba.sk
  • Pozrite si aj diplomove temy, mnohé s dajú formulovat aj ako bakalarska práca.
  • Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt.
  • Meranie parametrov vzhľadu a ich zmena počas tvrdnutia laku.
  • Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
  • Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
  • Vnímanie lesku [Bril] a výpočet Gloss parametra z nameraných hodnôt KONICA spektrofotometrom.
  • Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
  • Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
  • Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
  • Tvorba scén po daždi za vstupných 3D scén.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
  • Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
  • Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 • Martin Samuelčík, samuelcik @ sccg.sk
  • Prehlad moznosti zobrazenia oblohy
  • Prenos 3D dat v sieti
  • Vykreslovanie priehladnych objektov v OpenGL
  • Prehlad moznosti zobrazenia 3D obsahu vo webovych prehliadacoch

Nemonotonická logika

Deklaratívne Programovanie

 • Dušan Guller, guller @ ii.fmph.uniba.sk
  • Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
  • Pre rule-based jazyk Clips

Neurónové siete

 • Igor Farkaš, farkas # fmph.uniba.sk
  • Adaptácia neurónovej siete s echo stavmi pomocou odmeny a trestu (obsadené)

Robotika

Evolučné výpočty

Umelý život

Machine Learning

Web


Linux, otvorený softvér, otvorený obsah

Bioinformatika

Aplikácie

 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk (žiaľ pre rok 2009/10 už naplnené stavy)