Line 49: Line 49:
 
** [[BakTema Analyza roznych typov sieti pomocou dostupneho softveru|Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru]]
 
** [[BakTema Analyza roznych typov sieti pomocou dostupneho softveru|Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru]]
 
** [[BakTema Tvorba softveru na vytvaranie dynamickych sieti|Tvorba softvéru na vytváranie dynamických sietí ]]
 
** [[BakTema Tvorba softveru na vytvaranie dynamickych sieti|Tvorba softvéru na vytváranie dynamických sietí ]]
 
  
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Detekcia nebezpečných javov|Detekcia nebezpečných javov]]
 
** [[BakTema Detekcia nebezpečných javov|Detekcia nebezpečných javov]]
** [[BakTema Prelet štvorrozmernou kockou|Prelet štvorrozmernou kockou]]
 
** [[BakTema Robot pre súťaž ISTROBOT|Robot pre súťaž ISTROBOT]]
 
** [[BakTema Vizuálny systém pre Robotour|Vizuálny systém pre Robotour]]
 
  
 
== Počítačová a objemová grafika ==
 
== Počítačová a objemová grafika ==
Line 133: Line 129:
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[Spracovanie 3D modelov|Spracovanie 3D modelov]]
 
** [[Spracovanie 3D modelov|Spracovanie 3D modelov]]
 +
** [[BakTema Prelet štvorrozmernou kockou|Prelet štvorrozmernou kockou]]
  
 
* [[Matej Novotny|Matej Novotný]], mnovotny [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
* [[Matej Novotny|Matej Novotný]], mnovotny [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
Line 196: Line 193:
  
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
** [[BakTema MiniSumo|MiniSumo]]
+
** [[BakTema Robot pre súťaž ISTROBOT|Robot pre súťaž ISTROBOT]]
** [[BakTema Experimenty v RLCS|Experimenty v RLCS]]
+
** [[BakTema Vizuálny systém pre Robotour|Vizuálny systém pre Robotour]]
  
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk

Revision as of 10:45, 23 September 2009

Zoznam tém pre bakalárske práce

Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2008/2009 okolo 18. septembra

Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky

Aplikované témy

Počítačová a objemová grafika

 • Zuzana Černeková, cernekova @ fmph.uniba.sk
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 • Roman Ďurikovič, Roman.Durikovic @ fmph.uniba.sk
  • Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt.
  • Meranie parametrov vzhľadu a ich zmena počas tvrdnutia laku.
  • Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
  • Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
  • Vnímanie lesku [Bril] a výpočet Gloss parametra z nameraných hodnôt KONICA spektrofotometrom.
  • Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
  • Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
  • Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
  • Prehľad meracích zariadení BRDF (alebo BTF, SVBRDF), ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.
  • Popis teorie a meracích zariadení štandartne používaných v priemysle na meranie farebných odchýlok a farebných vlastností.
  • Prehlad analitickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
  • Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
  • Prehľad štandartných priemyselných meraní pri porovnávaní farieb.
  • Prehľad zariadeniach na snímanie farby pričom ukáže kompozíciu daného laku.
  • Prehľad 3D displejov pre potreby centra ALFA (napr. monitory, tv).
  • Prehľad 3D scanovacich zariadeni pre potreby centra ALFA.
  • Prehľad 3D tlačiarní pre potreby centra ALFA.
  • Prehľad komerčných stereo zobrazovacích zariadení pre potreby centra ALFA.
  • Prehľad HRD monitorov, ich vlastnosti, a popis potrebných operácií na zobrazenie tónov.
  • Prehľad 3D zobrazovacích zariadení.
 • Martin Samuelčík, samuelcik @ sccg.sk
  • Prehlad moznosti zobrazenia oblohy
  • Prenos 3D dat v sieti
  • Vykreslovanie priehladnych objektov v OpenGL
  • Prehlad moznosti zobrazenia 3D obsahu vo webovych prehliadacoch

Nemonotonická logika

Deklaratívne Programovanie

 • Dušan Guller, guller @ ii.fmph.uniba.sk
  • Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
  • Pre rule-based jazyk Clips

Neurónové siete

 • Igor Farkaš, farkas # fmph.uniba.sk
  • Adaptácia neurónovej siete s echo stavmi pomocou odmeny a trestu (obsadené)

Robotika

Evolučné výpočty

Umelý život

Machine Learning

Web


Linux, otvorený softvér, otvorený obsah

Bioinformatika

Aplikácie

 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk (žiaľ pre rok 2009/10 už naplnené stavy)