m
Line 41: Line 41:
 
** [[BakTema Long-term and multi-purpose storage for exercise tasks|Long-term and multi-purpose storage for exercise tasks]]
 
** [[BakTema Long-term and multi-purpose storage for exercise tasks|Long-term and multi-purpose storage for exercise tasks]]
  
== Počítačová grafika ==
+
== Počítačová a objemová grafika ==
  
 
* [[Michal Cervenansky|Michal Červeňanský]], cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
* [[Michal Cervenansky|Michal Červeňanský]], cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
Line 56: Line 56:
 
* [[Miloš Šrámek|Miloš Šrámek]], milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
 
* [[Miloš Šrámek|Miloš Šrámek]], milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
 
** [[Segmentácia farebných objemových dát|Segmentácia farebných objemových dát]]
 
** [[Segmentácia farebných objemových dát|Segmentácia farebných objemových dát]]
 +
** [[Volume data smoothing by anisotropic diffusion|Vyhladzovanie objemových dát metódou anizotropnej difúzie]]
  
 
* [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]], sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
* [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]], sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk

Revision as of 08:59, 19 September 2008

Zoznam tém pre bakalárske práce

Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2008/2009 okolo 18. septembra

Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky:

Aplikované témy

Počítačová a objemová grafika

Nemonotonická logika

Deklaratívne Programovanie

Neurónové siete

Robotika

Evolučné výpočty

Web

Linux

Bioinformatika

 • Broňa Brejová, bb248@cornell.edu
  • Experimentálne porovnanie pamäťovo úsporných implementácií Viterbiho algoritmu


Aplikácie

 • Marek Nagy, mnagy@ii.fmph.uniba.sk
  • Tvorba jednoduchých edukačných aplikácií v spolupráci so študentkami Pedagogickej fakulty
   • Môže ísť o webové aplikácie, ale i binárne aplikácie (preferujem pod Linux) C/C++, Delphi, ...
   • aplikácie štýlu klik-klik, naháňanie písmeniek, slov, jednoduchá hra, aktivity s textom, s obrázkami, sieťové aktivity, ...
   • metodiku, obrázky a scenáre vytvorí s vašou konzultáciou pedagogička
   • možnosť využiť ovládanie hlasom (rozpoznávanie reči) a písmom (rozpoznávanie písma) (okrem web aplikácií)
   • dodržiavanie základnej línie vývoja softvéru: analýza, návrh, implementácia, testovanie
   • jazyk aplikácie: slovenčina, angličtina, ...
   • preferovaná cieľová skupina: 1.-4. ročník ZŠ
  • Ukážky tém: