(Temy J. Kluku)
Line 81: Line 81:
 
** [[Analyza textur|Analýza textúr]]
 
** [[Analyza textur|Analýza textúr]]
 
** [[VideoForge|VideoForge]]
 
** [[VideoForge|VideoForge]]
** [[Segmentacia obrazu|Segmentácia obrazu]]
+
** [[Segmentácia obrazu|Extrakcia sémantickej informácie z videa]]
 
** [[Individual IP topic|Individual IP topic]]
 
** [[Individual IP topic|Individual IP topic]]
  

Revision as of 10:10, 27 September 2013

Zoznam tém pre bakalárske práce

Export to XLS (autor skriptu: Michal Čertický)

Na tejto stránke je orientačný zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky

Aplikované témy

 • Nové: Zaujímavé témy pre aplikovaných informatikov ponúkajú kolegovia z katedry experimentálnej fyziky, kontakty: Peter Papp, Michal Matejka, Juraj Országh, miestnosť F2-77, F2-54, e-mail: papp, matejka, orszagh Zavinac.gif fmph.uniba.sk
 • Peter Fabo, fabo@fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
  • konkrétne webové aplikácie, ktoré potrebujeme - Research Desktop, Lamsfet, Centrobot Portal, príp. podľa dohody, pozri tiež moju stránku


 • Peter Náther,nather# ii.fmph.uniba.sk
  • Analýza šachu ako hernej komplexnej siete - téma je obsadená
  • Framework pre multiplayer 3D RPG hry s podporou umelej inteligenice postáv - téma je obsadená

Počítačová grafika a spracovanie obrazov

 • Zuzana Černeková, cernekova @ fmph.uniba.sk
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces

Zuzana Haladová, zhaladova @ gmail.com

  • Slovak Augmented Reality- AR presentation of cultural heritage utilizing Kinect interaction.
 • Roman Ďurikovič, Roman.Durikovic @ fmph.uniba.sk
  • Uprednostňujem študentov, s ktorými sa stretnem na svojich prednáškach. Pozrite si aj diplomové témy, mnohé sa dajú formulovať aj ako bakalárska práca.
  • Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt. Pozorovanie mikroštruktúry náterov.
  • Meranie parametrov vzhľadu BRDF a ich zmena počas tvrdnutia laku.
  • Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
  • Tvorba fotografii automobilových lakov s veľkým dynamickým rozsahom (HDR) s detailmi metalických pigmentov a návrh metód na tvorbu týchto detailných fotografii.
  • Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
  • Meranie vnímaných vonkajších optických efektov lesku [Bril] na pigmentových, metalických a perleťových lakoch.
  • Vnímanie lesku [Bril] na rôznych plochách, keďže konečný vzhľad náteru je závislý od tvaru plôch na výrobku.
  • Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
  • Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
  • Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
  • Tvorba scén po daždi zo vstupných 3D scén.
 • Numerické
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
  • Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
  • Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 • Prehľadové
 • Martin Samuelčík, samuelcik @ sccg.sk
  • Polynomické krivky v paralelných súradniciach
  • Knižnica pre zobrazenie vektorových fontov
  • WebGL prehliadač panorám
 • Pavol Fabo, fabo@sccg.sk
  • Štúdium usability evaluation postupov a ich aplikácia
 • Matej Hudak, hudak@sccg.sk
  • Simulácia nehomogénnych pôdnych štruktúr

Reprezentácia znalostí a nemonotónna logika


Deklaratívne Programovanie

 • Ján Kľuka, jan.kluka @ fmph.uniba.sk
  • Prostredie pre vývoj programov v novej verzii jazyka CL (2013/14)
 • Peter Borovanský, borovan @ ii.fmph.uniba.sk
  • Mobilná biletéria - zadaná
  • Reflexívne programovanie - zadaná
  • Mobilná aplikácia - otvorená téma
  • Komparátor programov v jazyku JAVA
  • Prostredie pre programátorský turnaj
  • Statická analýza kódu ako Eclipse plugin
  • Scrabble - zadaná
  • Monitorovanie funkcie motora cez BlueTooth OBD adapter
  • Detekcia ŠPZ v realnom čase (Android) - zadaná
  • Bike Trainer (Android) - zadaná
  • Využitie G-senzora na ovládanie robota - zadaná
 • Dušan Guller, guller @ ii.fmph.uniba.sk
  • Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
  • Pre rule-based jazyk Clips

Neurónové siete

Robotika

Evolučné výpočty

Web

 • Ján Kľuka, jan.kluka @ fmph.uniba.sk
  • Editor pre ľahký značkovací jazyk Texy (2013/14)
  • Crowdsourcing testových otázok a generovanie testov (2013/14)
  • Rozšírenie MediaWiki pre určovanie zodpovednosti používateľov za jednotlivé stránky (2013/14)
 • František Gyárfáš, gyarfas @ ii.fmph.uniba.sk
  • Pre tento rok mám už plný počet prihlásených študentov


 • Peter Lecký, lecky @ fmph.uniba.sk
  • Prístupnosť AJAX aplikácií - Téma je obsadená
 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk (2013/14)
  • Rámcové témy: Interaktívna webová aplikácia
 • Peter Lecký, lecky @ fmph.uniba.sk
  • Implementácia podpory pre čítanie MathML vo virtual bufferoch open-source čítača obrazovky NVDA (non visual desktop access). Kódenie v pythone a C++
  • Návrh a implementácia heuristík potrebných pri vytváraní lineárnej reprezentácie zle vytvoreného webu vo virtuálnych bufferoch čítača obrazovky NVDA
 • Frederik Bolf - zaujímavá téma nová sociálna sieť, reálny projekt, vyžaduje skutočný záujem študenta, ozvite sa priamo na: frederik.bolf@gmail.com

Bioinformatika