(doplnenie mojich tem)
Line 77: Line 77:
  
 
== Počítačová grafika a spracovanie obrazov ==
 
== Počítačová grafika a spracovanie obrazov ==
 
* [[Michal Cervenansky|Michal Červeňanský]], cervenansky [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[BakTema Generovanie LH histogramu na GPU|Generovanie LH histogramu na GPU]]
 
** [[BakTema Navrh a implementovanie vypoctov pre objemove data vykonavane na GPU|Návrh a implementovanie výpočtov pre objemové dáta vykonávané na GPU]]
 
** [[BakTema Navrh a vyvoj GUI pre zobrazovanie objemovych dat pomocou vizualizacneho enginu|Návrh a vývoj GUI pre zobrazovanie objemových dát pomocou vizualizačného enginu]]
 
** [[BakTema Navrh a vyvoj weboveho rozhrania pre zobrazovanie objemovych dat pomocou vizualizacneho enginu|Návrh a vývoj webového rozhrania pre zobrazovanie objemových dát pomocou vizualizačného enginu]]
 
** [[BakTema Navrh a implementacia modulu pre vizualizacny system pracujuci s objemovymi datami|Návrh a implementácia modulu pre vizualizačný systém pracujúci s objemovými dátami]]
 
** [[BakTema Vypocet dvojrozmernej Delaunayovej triangulacie v spojitom priestore na GPU|Výpočet dvojrozmernej Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU]]
 
  
 
* [[Michal Hucko|Michal Hučko]], Michal.Hucko [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Michal Hucko|Michal Hučko]], Michal.Hucko [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Renderovaci plugin pre vizualizacny engine implementujuci OASVAS za pouzitia shaderov|Renderovací plugin pre vizualizačný engine implementujúci OAS/VAS za použitia shaderov]]
 
** [[BakTema Renderovaci plugin pre vizualizacny engine implementujuci OASVAS za pouzitia shaderov|Renderovací plugin pre vizualizačný engine implementujúci OAS/VAS za použitia shaderov]]
 
** [[BakTema GUI pre vizualizacny engine|GUI pre vizualizačný engine]]
 
** [[BakTema GUI pre vizualizacny engine|GUI pre vizualizačný engine]]
** [[BakTema Konzolove rozhranie pre vizualizacny engine s podporou animacie|Konzolové rozhranie pre vizualizačný engine s podporou animácie]]
+
** [[BakTema Rozhranie pre vizualizacny engine pre vytvaranie animacie|Rozhranie pre vizualizačný engine pre vytváranie animácie]]
 +
** [[BakTema Plugin pre vizualizacny engine implementujuci klasifikaciu metodou LH histogramu|Plugin pre vizualizačný engine implementujúci klasifikáciu metódou LH histogramu]]
 +
** [[BakTema Generovanie LH histogramu na GPU|Generovanie LH histogramu na GPU]]
 +
** [[BakTema Open-source kniznica pre rozhranie OpenCL|Open-source knižnica pre rozhranie OpenCL]]
  
 
* [[Silvester Czanner|Silvester Czanner]], czanner [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Silvester Czanner|Silvester Czanner]], czanner [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk

Revision as of 16:22, 30 September 2011

Zoznam tém pre bakalárske práce

Export to XLS (autor skriptu: Michal Čertický)

7.1.2010: aktuálny zoznam tém, ktoré boli vybraté

Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2009/2010 okolo 18. septembra

Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky

Aplikované témy

 • Whitestein Technologies s r.o., Martin Bartoš
  • Získavanie a spracovanie dát z GPS modulov integrovaných do 3G WWAN adaptérov, obsadené
 • Mikrostep HDO, Ivan Trup
  • Implementácia modulu pre on-line komunikáciu operátorských terminálov s RS MicroStep, obsadené Anton Szorad
 • Martin Takáč, takac # ii.fmph.uniba.sk
  • Vytvorenie sveta a agentov pre kognitívne experimenty v simulačnom prostredí TerraSim

Počítačová grafika a spracovanie obrazov

 • Zuzana Černeková, cernekova @ fmph.uniba.sk
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 • Roman Ďurikovič, Roman.Durikovic @ fmph.uniba.sk
  • Uprednostňujem študentov, s ktorými sa stretnem na svojich prednáškach. Pozrite si aj diplomové témy, mnohé sa dajú formulovať aj ako bakalárska práca.
  • Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt. Pozorovanie mikroštruktúry náterov.
  • Meranie parametrov vzhľadu BRDF a ich zmena počas tvrdnutia laku.
  • Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
  • Tvorba fotografii automobilových lakov s veľkým dynamickým rozsahom (HDR) s detailmi metalických pigmentov a návrh metód na tvorbu týchto detailných fotografii.
  • Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
  • Meranie vnímaných vonkajších optických efektov lesku [Bril] na pigmentových, metalických a perleťových lakoch.
  • Vnímanie lesku [Bril] na rôznych plochách, keďže konečný vzhľad náteru je závislý od tvaru plôch na výrobku.
  • Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
  • Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
  • Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
  • Tvorba scén po daždi zo vstupných 3D scén.
 • Numerické
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
  • Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
  • Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 • Prehľadové
 • Matej Novotný, mnovotny @ sccg.sk
  • Mobilná aplikácia pre múzeá
  • Panorámy s viacerými vrstvami
  • Priestorový zvuk v internetovom prehliadači
  • Online prostredie pre vizualizáciu dát
 • Martin Samuelčík, samuelcik @ sccg.sk
  • Polynomické krivky v paralelných súradniciach
  • Prehliadač 3D modelov na platforme Android
  • Knižnica pre zobrazenie vektorových fontov
  • WebGL prehliadač panorám
  • OpenGL knižnica pre časticové systémy
 • Pavol Fabo, fabo@sccg.sk
  • Štúdium usability evaluation postupov a ich aplikácia

Reprezentácia znalostí a nemonotónna logika

Deklaratívne Programovanie

 • Dušan Guller, guller @ ii.fmph.uniba.sk
  • Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
  • Pre rule-based jazyk Clips

Neurónové siete

 • Martin Takáč, takac # ii.fmph.uniba.sk
  • Vytvorenie nástroja na vizualizáciu zmien v stavovom priestore jednoduchej rekurentnej siete SRN počas trénovania
  • Restricted Boltzmann Machines, Deep Belief Nets: výber a adaptácia resp. vytvorenie vhodného simulačného a vizualizačného nástroja, základné testovacie experimenty

Robotika

Evolučné výpočty

Web

 • František Gyárfáš, gyarfas @ ii.fmph.uniba.sk
  • Pre tento rok mám už plný počet prihlásených študentov
 • Peter Lecký, lecky @ fmph.uniba.sk
  • Prístupnosť AJAX aplikácií - Téma je obsadená

Linux, otvorený softvér, otvorený obsah

 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk (2010/11)
  • Efektívny manažment linuxovej učebne z pozície vyučujúceho na ZŠ. (obsadené - Rasťo Pánis)

Bioinformatika