(temy uz iba v AISe)
 
(83 intermediate revisions by 24 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Zoznam tém pre bakalárske práce =
 
= Zoznam tém pre bakalárske práce =
  
[http://ii.fmph.uniba.sk/zui/bakalarky.php Export to XLS] (autor skriptu: [[Michal Certicky|Michal Čertický]])
+
'''Bakalárske práce najdete v AISe'''. Hľadajte dôkladne - t.j. nastavte si filter raz na práce "neúplné", raz na "úplné" a raz na "schválené", keďže
 +
niektoré témy nájdete v rôznych štádiách schválenia. Tiež si vyhľadajte témy
 +
zadané len pre váš štúdijný program, resp. len pre váš štúdijný odbor, keďže
 +
asi stále sa nájdu aj témy, ktoré nemajú vyplnené obe polia.  
  
[[Media:Bakalarky_AI_0910.xls|7.1.2010: aktuálny zoznam tém, ktoré boli vybraté]]
+
(zadávatelia: témy, ktoré tu boli zverejnené, si nájdite v histórii tejto stránky)
 
+
'''Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2009/2010 okolo 18. septembra'''
+
 
+
Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce.
+
Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.
+
  
 
Prosím preštudujte si aj stránky  
 
Prosím preštudujte si aj stránky  
  
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo13 PREZENTÁCIE ZO SEMINÁRA 3.10.2013]
 
*[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika, odporúčania pre študentov]]
 
*[[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|Bakalársky program Aplikovaná informatika, odporúčania pre študentov]]
 
* [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
 
* [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Bachelor seminar|Bakalársky seminár]]
 
== Aplikované témy ==
 
 
* Softec/Centaur, Milan Foriš, mforis[[Image:zavinac.gif|@]]centaur.sk
 
** [[BakTema Mondrian|Peter Franz - Mondrian]]
 
** [[BakTema Implementacia OpenID identity poskytovatela|Peter Rybár - Implementácia OpenID identity poskytovateľa]]
 
** [[BakTema Implementacia web aplikacie pre evidenciu a publikovanie elektronickych dokumentov s moznostou fulltextveho vyhladavania|Peter Rybár - Implementácia web aplikácie pre evidenciu a publikovanie elektronických dokumentov s možnosťou fulltextvého vyhľadávania]]
 
** [[BakTema RIA v podnikovych aplikáciach a .NET RIA Services|Ondrej Svačina - RIA v podnikových aplikáciách a .NET RIA Services]] (obsadené)
 
 
* Whitestein Technologies s r.o., Martin Bartoš
 
** Získavanie a spracovanie dát z GPS modulov integrovaných do 3G WWAN adaptérov, obsadené
 
 
* Mikrostep HDO, Ivan Trup
 
** Implementácia modulu pre on-line komunikáciu operátorských terminálov s RS MicroStep, obsadené Anton Szorad
 
 
* [[Martin Balaz|Martin Baláž]], balaz [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[GPS software pre mobil|GPS software pre mobil]]
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Research Desktop|Research Desktop]]
 
 
* [[Maria Markosova|Mária Markošová]], markosova [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Tvorba prikladov na cvicenia z Evolucnych algoritmov|Tvorba príkladov na cvičenia z Evolučných algoritmov]]
 
** [[BakTema Tvorba prikladov na cvicenia z Umelej inteligencie 1|Tvorba príkladov na cvičenia z Umelej inteligencie 1]]
 
** [[BakTema Analyza roznych typov sieti pomocou dostupneho softveru|Analýza rôznych typov sietí pomocou dostupného softvéru]]
 
** [[BakTema Tvorba softveru na vytvaranie dynamickych sieti|Tvorba softvéru na vytváranie dynamických sietí ]]
 
 
* [[Martin Cajagi|Martin Čajági]], cajagi [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Rozsirenie a uprava simulacneho softvaru pre tvorbu dynamickych sieti|Rozšírenie a úprava simulačného softvéru na tvorbu dynamických sietí]]
 
** [[BakTema Optimalizovane vystupy pre NAViGaTOR |Optimalizované výstupy pre NAViGaTOR ]]
 
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema CIE1976|Farebný model CIE L*a*b* 1976]]
 
** [[BakTema cube4D|Vizualizácia štvorrozmernej kocky]]
 
** [[BakTema impainting|Techniky odstraňovania poškodenia obrazu.]]
 
** [[BakTema LA recognition|Použitie lineárnej algebry v rozpoznávaní objektov na obraze]]
 
** [[BakTema Image Saliency|Využitie fázového spektra obrazu pre detekciu vyčnievajúcich objektov]]
 
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Uzivatelsky privetive zalohovanie a obnova dat v Linuxe|Užívateľsky prívetivé zálohovanie a obnova dát v Linuxe]]
 
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Cvicenia z C|Cvičenia z C++ založené na návrhovom vzore  Test Drive Development]](obsadené)
 
 
* [[Igor Farkas|Igor Farkaš]], farkas [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema BCI systems overview|Prehľad spätnoväzobných systémov s rozhraním mozog-počítač]]
 
** Vytvorenie softvérového rozhrania a testovanie robotického ramena AL5D (Lynxmotion), stručný manuál.
 
** Vytvorenie softvérového rozhrania a testovanie stereo vizuálneho systému SVS (Surveyor), stručný manuál.
 
 
* [[Ludovit Malinovsky|Ľudovít Malinovský]], malinovsky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema CineFan - Mobilna aplikacia pre Android|CineFan - Mobilná aplikácia pre Android]] - tema je obsadená
 
 
* [[Vladimir Dziuban|Vladimír Dziuban]], dziuban [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Nastroj pre algoritmicku kompoziciu|Nástroj pre algoritmickú kompozíciu]] - tema je obsadená
 
 
*[[Branislav Malinovsky|Branislav Malinovský]], branislav.malinovsky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Prehlad dostupnych nastrojov pre potreby agent-based modelovania a tvorbu simulacii|Prehľad dostupných nástrojov pre potreby agent-based modelovania a tvorbu simulácií]]
 
 
* [[Martin Takac|Martin Takáč]], takac [[Image:zavinac.gif|#]] ii.fmph.uniba.sk
 
** Vytvorenie sveta a agentov pre kognitívne experimenty v simulačnom prostredí [http://terrasim.codeplex.com/ TerraSim]
 
 
* [[Peter Nather|Peter Náther]],nather[[Image:zavinac.gif|#]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Framework pre tovrbu sachu podobynch hier|Framework pre tvorbu šachu podobných hier]]
 
** [[BakTema Analyza cestnej siete Slovenska ako komplexneho grafu|Analýza cestnej siete Slovenska ako komplexného grafu]]
 
 
 
== Počítačová grafika a spracovanie obrazov ==
 
 
* [[Michal Hucko|Michal Hučko]], Michal.Hucko [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema GUI pre vizualizacny engine|GUI pre vizualizačný engine]]
 
** [[BakTema Rozhranie pre vizualizacny engine pre vytvaranie animacie|Rozhranie pre vizualizačný engine pre vytváranie animácie]]
 
** [[BakTema Plugin pre vizualizacny engine implementujuci klasifikaciu metodou LH histogramu|Plugin pre vizualizačný engine implementujúci klasifikáciu metódou LH histogramu]]
 
** [[BakTema Generovanie LH histogramu na GPU|Generovanie LH histogramu na GPU]]
 
** [[BakTema Open-source kniznica pre rozhranie OpenCL|Open-source knižnica pre rozhranie OpenCL]]
 
 
* [[Silvester Czanner|Silvester Czanner]], czanner [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[fMRI image analysis techniques|fMRI image analysis techniques]]
 
** [[Segmentation techniques used in microscopic imaging|Segmentation techniques used in microscopic imaging]]
 
 
* [[Milos Sramek|Miloš Šrámek]], milos.sramek [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[Volume data smoothing by anisotropic diffusion|Vyhladzovanie objemových dát metódou anizotropnej difúzie / obsadené]]
 
** [[Help a priklady pre system f3d na spracovanie objemovych dat|Help a príklady pre systém f3d na spracovanie objemových dát]]
 
 
* [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]], sikudova [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[Depth perception|Depth perception]] - téma je zadaná
 
** [[Image (de)quantization|Image (de)quantization]] - téma je zadaná
 
** Gamut mapping - téma je zadaná
 
** [[Individual IP topic|Individual IP topic]]
 
 
* [[Zuzana Cernekova|Zuzana Černeková]], cernekova [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
 
** Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
 
** Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 
 
* [[Peter Borovsky|Peter Borovský]], Peter.Borovsky [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[BakTema 3D Engines for Virtual Cities|3D Engines for Virtual Cities]]
 
** [[BakTema Rychle generatory georeliefu|Rýchle generátory georeliéfu]]
 
** [[BakTema Tvorba HDR textur pre modely realnych budov|Tvorba HDR textúr pre modely reálnych budov]] (obsadené)
 
 
* [[Roman Durikovic|Roman Ďurikovič]], Roman.Durikovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** '''Uprednostňujem študentov, s ktorými sa stretnem na svojich prednáškach. Pozrite si aj diplomové témy, mnohé sa dajú formulovať aj ako bakalárska práca.'''
 
** Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt. Pozorovanie mikroštruktúry náterov.
 
** Meranie parametrov vzhľadu BRDF a ich zmena počas tvrdnutia laku.
 
** Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
 
** Tvorba fotografii automobilových lakov s veľkým dynamickým rozsahom (HDR) s detailmi metalických pigmentov a návrh metód na tvorbu týchto detailných fotografii.
 
** Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
 
** Meranie vnímaných vonkajších optických efektov lesku [Bril] na pigmentových, metalických a perleťových lakoch.
 
** Vnímanie lesku [Bril] na rôznych plochách, keďže konečný vzhľad náteru je závislý od tvaru plôch na výrobku.
 
** Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
 
** Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
 
** Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
 
** Tvorba scén po daždi zo vstupných 3D scén.
 
* Numerické
 
** [[Numerika cv18|Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.]]
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
 
** Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
 
** Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
 
** Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 
* Prehľadové
 
** [[Prehlad meracich zariadeni BRDF|Prehľad meracích zariadení BRDF (alebo BTF, SVBRDF), ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.]]
 
** Popis teorie a meracích zariadení štandartne používaných v priemysle na meranie farebných odchýlok a farebných vlastností.
 
** Prehlad analytickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
 
** Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
 
** [[BakTema Prehlad standartnych primyselnych merani|Prehľad štandartných priemyselných meraní pri porovnávaní farieb.]]
 
** [[Prehlad zariadeni na snimanie farby a kompoziciu laku|Prehľad zariadeniach na snímanie farby pričom ukáže kompozíciu daného laku.]]
 
** Prehľad 3D displejov pre potreby centra ALFA (napr. monitory, tv).
 
** Prehľad 3D scanovacich zariadeni pre potreby centra ALFA.
 
** Prehľad 3D tlačiarní pre potreby centra ALFA.
 
** Prehľad komerčných stereo zobrazovacích zariadení pre potreby centra ALFA.
 
 
* [[Matej Novotny|Matej Novotný]], mnovotny [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** Mobilná aplikácia pre múzeá
 
** Panorámy s viacerými vrstvami
 
** Priestorový zvuk v internetovom prehliadači
 
** Online prostredie pre vizualizáciu dát
 
 
* [[Martin Samuelcik|Martin Samuelčík]], samuelcik [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** Polynomické krivky v paralelných súradniciach
 
** Prehliadač 3D modelov na platforme Android
 
** Knižnica pre zobrazenie vektorových fontov
 
** WebGL prehliadač panorám
 
** OpenGL knižnica pre časticové systémy
 
 
* [[Pavol Fabo|Pavol Fabo]], fabo[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
** Štúdium usability evaluation postupov a ich aplikácia
 
 
* [[Martin Madaras|Martin Madaras]], madaras[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
** [http://www.sccg.sk/~madaras/supervision.html Mesh Deformations Suitable for Character Models]
 
** [http://www.sccg.sk/~madaras/supervision.html Mesh Atlasing Suitable for Character Models]
 
** [http://www.sccg.sk/~madaras/supervision.html + niektoré diplomové práce sa dajú odľahčiť na bakalárske]
 
 
== Reprezentácia znalostí a nemonotónna logika ==
 
 
* [[Martin Balaz|Martin Baláž]], balaz [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[Modelovanie ontologii pomocou editora Protege|Modelovanie ontológií pomocou editora Protégé]]
 
** [[Logicke programovanie v hrach|Logické programovanie v hrách]]
 
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[Modelovanie pravnych dokumentov pomocou logickych programov|Modelovanie právnych dokumentov pomocou logických programov]]
 
 
* [[Ján Šefránek|Ján Šefránek]], sefranek [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[ Ambient intelligence. Návrh scenára a jeho implemantácia. (Priestor pre 4 bakalárske práce.)| Ambient intelligence. Návrh scenára a jeho implemantácia. (Priestor pre 4 bakalárske práce.)]]
 
 
==  Deklaratívne Programovanie ==
 
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk - ''témy sú pre tento rok kvôli vývoju jazyka CL neaktuálne''
 
** [[BakTema Efektivne stromove struktury v CL|Efektívne stromové štruktúry v CL]]
 
** [[BakTema Implementacia casti XPath v CL|Implementácia (časti) XPath v CL]]
 
** [[BakTema Efektivne rozpoznavanie regularnych vyrazov v CL|Efektívne rozpoznávanie regulárnych výrazov v CL]]
 
** [[BakTema Rozpoznavanie bezkontextovych gramatik v CL|Rozpoznávanie bezkontextových gramatík v CL]]
 
 
* [[Peter Borovansky|Peter Borovanský]], borovan [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Paradigma reflexivnosti v programovacich jazykoch|Paradigma reflexívnosti v programovacích jazykoch]]
 
** [[BakTema Uniformna implementacia unifikacnych algoritmov|Uniformná implementácia unifikačných algoritmov]]
 
** [[BakTema Mobilné prostredie pre tvorbu hier|Mobilné prostredie pre tvorbu hier/zadaná]]
 
** [[BakTema Mobilná aplikácia pre Geocaching|Mobilná aplikácia pre Geocaching/zadaná]]
 
** [[BakTema Mobilný plánovač trás na základe grafikonu MHD|Mobilný plánovač trás na základe grafikonu MHD/zadaná]]
 
** [[BakTema Dispečing vozidiel MHD|Dispečing vozidiel MHD/zadaná]]
 
** [[BakTema Statická analýza programov v Jave|Statická analýza programov v Jave]]
 
** [[BakTema Mobilné aplikácie|Mobilné aplikácie/téma upresnená po dohode]]
 
** [[BakTema Distribuovana komunikacna siet|Distribuovaná komunikačná sieť]]
 
 
* [[Dusan Guller|Dušan Guller]], guller [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
 
** Pre rule-based jazyk Clips
 
 
* [[Jan Komara|Ján Komara]], komara [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk Deklaratívne programovanie]
 
** [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk Špecifikácia a verifikácia programov]
 
 
* [[Damas Gruska|Damas Gruska]], Damas.Gruska [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** 10 tém: [[BakTema Jazyky modely a nastroje|Jazyky modely a nástroje na modelovanie, špecifikáciu a verifikáciu a ich aplikácie]]
 
 
== Neurónové siete ==
 
 
* [[Igor Farkas|Igor Farkaš]], farkas [[Image:zavinac.gif|#]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Uloha riadenia pomocou rekurentnej siete|Úloha riadenia pomocou rekurentnej neurónovej siete s echo stavmi]]
 
** [[BakTema Priprava uloh na cvicenia z rekurentnych neuronovych sieti - rekurentne siete | Príprava úloh na cvičenia z rekurentných neurónových sietí]] (obsadené)
 
** [[BakTema Priprava uloh na cvicenia z autoasociativnych pamati | Príprava úloh na cvičenia z autoasociatívnych pamätí]]
 
 
* [[Kristina Rebrova|Kristína Rebrová]], kristina.rebrova [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Rastuce SOM|Rastúce samoorganizujúce sa siete]]
 
 
* [[Martin Takac|Martin Takáč]], takac [[Image:zavinac.gif|#]] ii.fmph.uniba.sk
 
** Vytvorenie nástroja na vizualizáciu zmien v stavovom priestore jednoduchej rekurentnej siete SRN počas trénovania
 
** Restricted Boltzmann Machines, Deep Belief Nets: výber a adaptácia resp. vytvorenie vhodného simulačného a vizualizačného nástroja, základné testovacie experimenty
 
 
== Robotika ==
 
 
* [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]], lucny [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Robot pre sutaz ISTROBOT|Robot pre súťaž ISTROBOT]]
 
** [[BakTema Vizuálny systém pre Robotour|Vizuálny systém pre Robotour]]
 
 
* [[Igor Farkas|Igor Farkaš]], farkas [[Image:zavinac.gif|#]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Funkcionalita robotickeho simulatora iCub|Funkcionalita robotického simulátora iCub]]
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Robot Sailing Simulator|Robot Sailing Simulator]]
 
** [[BakTema New Motor Driver Low-level Implementation for NXT|New Motor Driver Low-level Implementation for NXT]]
 
** [[BakTema Robotics Simulators|Robotics Simulators]]
 
** [[BakTema RoboCup Rescue Simulation League|RoboCup Rescue Simulation League]]
 
** [[BakTema Robot Localization using Distance Sensors|Robot Localization using Distance Sensors]]
 
** [[BakTema RoboTour|RoboTour]]
 
** [[BakTema Visual System for SBOT robot|Visual System for SBOT robot]]
 
** [[BakTema Using Robots in Secondary School Curriculum|Robots in Secondary School Curriculum]]
 
 
* [[Kristina Rebrova|Kristína Rebrová]], kristina.rebrova [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Grasping in ICub|Typy uchopení predmetov v simulátore ICub]]
 
 
== Evolučné výpočty ==
 
 
* [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]], petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Indirect Representations for Evolutionary Design|Indirect Representations for Evolutionary Design]]
 
** [[BakTema Evolution of Finite-State Automata|Evolution of Finite-State Automata]]
 
** [[BakTema Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design|Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design]]
 
 
== Web ==
 
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Strukturovany editor XML s podporou XSLT|Štruktúrovaný editor XML s podporou XSLT]]
 
** [[BakTema Frameworky pre webove aplikacie|Frameworky pre webovské aplikácie]]
 
 
* [[Michal Certicky|Michal Čertický]], certicky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Online RPG hra v PHP a MySQL|Online RPG hra v PHP a MySQL]]
 
 
* [[Frantisek Gyarfas|František Gyárfáš]], gyarfas [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** Pre tento rok mám už plný počet prihlásených študentov
 
 
* [[Peter Borovsky|Peter Borovský]], Peter.Borovsky [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
** [[BakTema Web pre bezecku komunitu|Web pre bežeckú komunitu]] (zrušené)
 
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Automatické generovanie obsahu v CMS systéme Joomla|Automatické generovanie obsahu v CMS systéme Joomla]] (obsadené)
 
** [[BakTema Univerzálny template pre CMS systém Joomla|Univerzalny template pre CMS system Joomla]] (obsadené)
 
 
* [[Ludovit Malinovsky|Ľudovít Malinovský]], malinovsky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Osobny web crawler|Osobný web crawler]] - tema je obsadená
 
 
* [[Peter Lecky|Peter Lecký]], lecky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
**Prístupnosť AJAX aplikácií - Téma je obsadená
 
 
== Linux, otvorený softvér, otvorený obsah ==
 
* [[Milos Sramek|Miloš Šrámek]], milos.sramek [[Image:zavinac.gif|@]] soit.sk
 
** [[Easy hacks for OpenOffice/LibreOffice|Easy hacks for OpenOffice/LibreOffice]]
 
** [[xxx|Viaceré témy súvisiace s rôznymi open source webovými aplikáciami]]
 
 
* [[Marek Nagy]], mnagy [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk ('''2010/11''')
 
** Efektívny manažment linuxovej učebne z pozície vyučujúceho na ZŠ. (obsadené - Rasťo Pánis)
 
 
== Bioinformatika ==
 
 
* [[Tomas Vinar|Tomáš Vinař]] a [[Brona Brejova|Broňa Brejová]] (tomas.vinar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk a brona.brejova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk)
 
** [http://compbio.fmph.uniba.sk/temy.php Viacero tém bakalárskych a magisterských prác v oblasti bioinformatiky]
 
 
 
 
 
  
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 01:57, 18 October 2013

Zoznam tém pre bakalárske práce

Bakalárske práce najdete v AISe. Hľadajte dôkladne - t.j. nastavte si filter raz na práce "neúplné", raz na "úplné" a raz na "schválené", keďže niektoré témy nájdete v rôznych štádiách schválenia. Tiež si vyhľadajte témy zadané len pre váš štúdijný program, resp. len pre váš štúdijný odbor, keďže asi stále sa nájdu aj témy, ktoré nemajú vyplnené obe polia.

(zadávatelia: témy, ktoré tu boli zverejnené, si nájdite v histórii tejto stránky)

Prosím preštudujte si aj stránky